Leden vergadering Progressief Akkoord

Enkele keren per jaar is er een ledenvergadering.

Woensdag 28 november 2018 om 20.00 uur is volgende ledenvergadering.
Locatie: Huis van Montfoort