Gevangen in systemen

21-03-2020
Door Yolan Koster-Dreese   

Een opmerkelijke conclusie van de Publieke Tribune op 1 maart jl: publieke sectoren zoals zorg, onderwijs of politie voelen zich ‘gevangen’ in systemen en niet in staat aan te sluiten bij het leven van mensen waar ze dienstbaar aan zijn. Gevolg: steeds minder mensen willen in deze sectoren werken en steeds meer mensen zijn ontevreden over die publieke sector. Een algeheel gevoel van machteloosheid.


Dat gevoel van machteloosheid is een vaak terugkerend verschijnsel. Inwoners voelen zich machteloos omdat ze niet weten waar ze moeten zijn met hun ideeën of klachten. Organisaties voelen zich machteloos omdat ze aan steeds meer regels moeten voldoen in plaats van te doen waar ze voor zijn opgericht. Maar ook bestuurders voelen zich soms machteloos terwijl bijvoorbeeld inwoners denken dat je wel macht hebt.


Kijk naar de woon/zorg voorzieningen voor ouderen met dementie in Montfoort. Het aanbieden van zorg ligt bij ‘marktpartijen’ zoals De Rijnhoven. Dat betekent dat die marktpartij helemaal zelfstandig kan besluiten een vestiging te sluiten. De zorg die geleverd werd wordt betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg. Of je in aanmerking komt voor die zorg wordt bepaald door het Centraal Indicatieorgaan Zorg. De zorgverzekeraars bepalen hoeveel geld er naar die zorg toe gaat.


Als gemeente heb je daar geen invloed op. Het systeem zit momenteel zo in elkaar. Toch wordt met man/vrouw en macht geprobeerd nieuwe zorgaanbieders een plek te bieden. Dan kunnen  mensen met dementie ‘om de hoek’ blijven wonen en kunnen mantelzorgers hun geliefden vaak zien.

Hebt u hierover vragen? Maak dan een afspraak met de dementieconsulent van de SWOM
https://www.swomontfoort.nl/dementieconsulent


Yolan Koster-Dreese, wethouder Montfoort