Kwaliteit van leven

20-03-2020
Door Yolan Koster-Dreese   

Het is een beetje een rare bedoeling momenteel bij mij thuis want er lopen gesluierde vrouwen rond. Vanwege mijn beperkingen heb ik iedere dag hulp nodig. Om de schade aan mijn lijf in toom en mijn huis een beetje schoon te houden. Dus iedere dag komt er iemand over de vloer om mij te helpen hiermee.


Ik ben al 2 weken snifferig en wat benauwd. Daarom heb ik alle bijeenkomsten en zelfs alle 1-op-1 ontmoetingen vermeden. Het telefonisch vergaderen is ondertussen tot een nieuwe werkelijkheid verheven. Helaas is dat niet uitvoerbaar als het om persoonlijke verzorging gaat. Daar heb je nog steeds handen, een koel hoofd en een warm hart voor nodig.


Elke dag zijn ze er: handschoenen aan, zijden sjaaltje voor neus&mond (want kapjes zijn nergens te bekomen!) en waar enigszins mogelijk op afstand. We houden elkaar goed in de gaten want het virus is een slinkse rakker en reist ongemerkt mee. Ik ben blij dat ze me nog steeds komen helpen want alleen zou ik het eigenlijk niet redden.
Mensen in de zorg vind je op vele plekken, niet alleen in de ziekenhuizen.

Beschermde woonvormen, verpleeghuizen, maar ook bij mensen thuis wordt iedere dag weer op nieuw het noodlot getart om de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk en vaak kwetsbaar zijn in stand te houden. Hou dat goed in gedachten ook of juist als de virusstorm straks is gaan liggen.


Yolan Koster-Dreese, wethouder Montfoort