Belangrijke verkiezingsbelofte ingelost

Vanaf de dag dat wethouder Koster hier aantrad –amper enkele maanden geleden- heeft zij zich sterk ingezet om het vastgelopen bibliotheektraject vlot te trekken. Eerder had haar voorganger Jocko Rensen een mooi bedrag aan Aschergelden uit het vuur weten te slepen om daarmee zijn verfrissende kijk op onze Montfoortse bibliotheekfunctie gestalte te kunnen geven: een laagdrempelige en vrij toegankelijke plek voor alle inwoners om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Het zoeken naar de juiste invulling met de betrokken partners Bibliotheek het Groene Hart, de SWOM en de Gemeente kost tijd. Goed dus om bescheiden te beginnen en langzaamaan tot een volwaardige bibliotheekfunctie uit te gaan groeien.

Sinds de sluiting van de bibliotheek in Montfoort/Linschoten eind 2015 t.g.v. een bezuinigingsoperatie, heeft de terugkeer van de bibliotheek(functie) voor Progressief Akkoord altijd hoog op de agenda gestaan en is het een belangrijk verkiezingsitem geweest. Nog even ter herinnering waarom wij er zo aan hechten:

 

  • de kern van de opdracht van de bibliotheek is het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving
  • de fysieke bibliotheek als ontmoetingsplek met een laagdrempelig, niet-commercieel en betrouwbaar karakter kan een bijdrage leveren aan de bestrijding van eenzaamheid, waar mensen ook in aanraking kunnen komen met andere culturen, leefwijzen en achtergronden.
  • de leesbevordering behoort nog meer dan voorheen tot het hart van de bibliothecaire dienstverlening nu de leescultuur steeds meer onder druk komt te staan
  • de bibliotheek kan een grote rol spelen in het terugdringen van laaggeletterdheid en kan helpen bij het digi-wijzer maken van kinderen èn ouderen.
  • de bibliotheek kan ook een rol spelen in het vergroten van het leesniveau van de jeugd van Montfoort.

 

Op vrijdag 5 juni wordt de deur van Het Huis van Ervaring dan eindelijk geopend en kan men voor het eerst sinds lange tijd weer boeken afhalen in het DoeMeeHuis in Montfoort en op 15 juni a.s. kan dat weer in Linschoten. En hiermee wordt een belangrijke verkiezingsbelofte van ons ingelost.