Beste leden van Progressief Akkoord

3. Leo Hammendorp.jpeg.jpg

De coronacrisis heeft de hele wereld in zijn greep. Nu in Montfoort de eerste bewoners overleden zijn, waarvan een een oude buurvrouw van mij, komt het nog een stapje dichter bij. Moeilijke tijden voor veel van ons. Ook de sociale isolatie is voor velen zwaar.

Hoewel het lijkt alsof alles tot stilstand is gekomen gaan nog velen zaken ‘gewoon’ door. Ik ben afgelopen donderdag even bij de voedselbank wezen kijken. Bij de deur van het Antonius word je ontvangen door een vrouw met mondkapjes die er voor zorgt dat er niet meer dan drie personen gelijk binnen zijn. Verder gaat het gewoon door. Gelukkig krijgen zij nog voldoende toegeleverd om de gezinnen van voedsel te voorzien. Toch is ook daar extra steun in deze tijd zeer welkom.


Ook de lokale politiek lijkt bijna stil te liggen. In de eerste plaats doordat de aandacht naar de crisisbeheersing is gegaan. Maar ook doordat onze eigen wethouder, Yolan, getroffen was. Gelukkig een lichtere vorm, zodat ze nu weer aan de slag kan. De politiek begint nu ook weer langzaam op gang te komen. Wij als fractie hebben al twee digitale vergaderingen gehouden.

Dat het doorgaat is van groot belang omdat Montfoort voor een groot aantal belangrijke keuzes staat. In de eerste plaats hebben we, zoal je in een aantal kranten hebt kunnen lezen, te maken met tegenvallende financiën. Deze zijn ontstaan door enerzijds orde op zaken te stellen, zoals we in het hoofdlijnenakkoord afgesproken hebben. Hierbij zijn een aantal tegenvallers naar voren gekomen, zoals bv het ICT landschap van de gemeente.

Daarboven op zorgt het Haagse beleid ervoor dat we behoorlijk wat extra kosten krijgen, zoals bijvoorbeeld door het abonnement systeem bij de WMO, waar geen vergoeding van het rijk tegenover staat. Al met al een zorgelijke situatie die zeker invloed op het huidige en toekomstige beleid zal hebben. Het is nu zaak zo snel mogelijk stappen te nemen om structureel een beter perspectief te krijgen.  

Daarnaast staan er een aantal grote onderwerpen op de agenda waar beslissingen over genomen moet worden, zoals de invulling van de regionale energie strategie, ofwel hoe draagt Montfoort bij aan de energietransitie. Hier worden de eerste principebeslissingen midden dit jaar verwacht.

Ook de omzetting van de woonvisie met daarbij het bepalen van de locatie komt steeds dichter bij en vraagt een mening van de politiek en zeker van onze fractie.
Deze twee onderwerpen hebben op dit moment onze speciale attentie. Maar voor de komende periode staan een groot aantal andere onderwerpen op de agenda. Het presidium zal binnenkort digitaal bij elkaar komen om te bespreken hoe we ondanks de moeilijke situatie waar we in zitten verder kunnen. Dit wordt voorlopig middels digitale vergaderingen opgelost.

Electronisch vergaderen vervangt zeker niet het samen aan een tafel zitten, maar zorgt er wel voor dat we verder kunnen. Een stap naar voren die ik iedereen wens in de bestrijding van het coronavirus. Probeer er het beste van te maken en vooral, blijf gezond.
 
groeten
Leo