Cultuurhistorische Waardenkaart ziet het licht

Op 7 januari 2019 werd er in de fractie van Progressief Akkoord gesproken over de Cultuurhistorische Waardenkaart. Buurtgemeente Lopik had er net eentje opgeleverd gekregen en wij zagen het nut van z'n instrument meteen. Vervolgens bleek dat Provincie Utrecht subsidie beschikbaar stelde voor het opstellen van deze waardenkaart. Dus de vraag m.b.t. het budget werd hierdoor makkelijker te beantwoorden.

Aan wethouder van Wiggen werd alle verzamelden info beschikbaar gesteld en nu, eind 2020, is het zover. Montfoort beschikt over een Cultuurhistorische Waardenkaart. (link volgt zodra die beschikbaar is)


Uit het rapport:
Gemeente Montfoort kent een rijke geschiedenis, die in belangrijke mate samenhangt met de twee rivieren: de Hollandse IJssel en de Lange Linschoten. Hieraan zijn Linschoten en Montfoort ontstaan die thans nog de twee belangrijkste kernen van de gemeente vormen. De verschijningsvorm van het landschap is sterk verbonden met de ontginningsgeschiedenis van dit waterrijke gebied.

De tastbare bewijzen van dit rijke verleden zijn het bewaren waard. Zo blijven herinneringen levend en krijgt het heden meer betekenis.

Ons cultureel erfgoed vertelt over de wijze waarop men vroeger leefde en werkte. Over dit verleden is veel bekend, maar informatie is niet altijd of voor iedereen even goed ontsloten. De gemeente Montfoort heeft daarom het initiatief genomen om de beschikbare kennis samen te brengen en toegankelijk te maken via een cultuurhistorische waardenkaart.

Deze digitale kaart maakt de beschikbare informatie voor een breed publiek toegankelijk. De basis van de kaart bestaat uit een actueel overzicht van alle waardevolle gebouwen en structuren die nog in het landschap en de kernen aanwezig zijn. Op deze wijze kan cultuurhistorie een inspiratiebron zijn bij zowel het beheer van de bestaande situatie als de ontwikkeling van toekomstige plannen.

ouwekaart.JPG