De avond van boer en bieb

Mark Deckers heeft zijn sporen verdiend in de Nederlandse bibliotheekwereld en is een graag gezien gast in menig zaaltje waar het onderwerp bibliotheek velen doet samenkomen. Zo ook op woensdagavond 15 mei jl., als onze raadszaal zich vult met tientallen belangstellenden die de door Progressief Akkoord georganiseerde avond over de bibliotheek willen bijwonen.

20190515_205235.jpg 

Mark steekt van wal door in vogelvlucht de ontwikkeling van de bibliotheek te schetsen, vanaf de start in het begin van de vorige eeuw tot nu. Met aanstekelijke foto’s illustreert hij zijn verhaal, waarbij die van zijn ouders en vooral zijn grootvader een prominente plek innemen. Met name die laatste stelt hij centraal in zijn verhaal als hij de parallel trekt tussen hem en de Montfoortenaar die de bibliotheek terug wil. Hij noemt het doorzettingsvermogen van zijn opa, die een stuk land ging bewerken, waarvan de dorpsgenoten beweerden dat het onvruchtbaar was. Na een leven lang succesvol boeren  -met de eerste tractor en loopstal in dat dorp- bewees hij maar al te zeer dat dromen maakbaar zijn. “Als het mijn opa gelukt is ergens in de Achterhoek, moet het jullie toch ook lukken om een bibliotheek op te zetten”, moedigt hij zijn aandachtig publiek aan.

20190515_200809.jpg

Vervolgens laat hij zijn licht schijnen over allerlei bibliotheekvormen in den lande, waarbij de samenwerking tussen een aantal maatschappelijke partijen centraal staat. Het bibliotheekconcept als louter een ‘zaal met boekenkasten’ is inmiddels al lang losgelaten. De bibliotheek heeft in onze tijd duidelijk een andere functie gekregen en krijgt meer en meer een centrale plaats in de samenleving, waar lezen en  kennisverwerving gecombineerd wordt met een meer sociale rol, waar plaats is voor ontmoeting en ontplooiing op velerlei terrein.

Dat laatste beaamt wethouder Jocko Rensen, die na het prikkelende verhaal van Deckers de zaal bijpraat over de inspanningen tot nu toe om de bibliotheek terug te krijgen. Het getoonde filmpje van zijn hand en zijn verdere toelichting over het te lopen traject laat zien dat ook Montfoort de verbinding met lokale partners opzoekt om de bibliotheek zodoende een meer maatschappelijke functie te geven.               

De belangstellenden in de raadszaal zien een bevlogen wethouder. Vijf jaar nadat de sloopkogel van de bezuiniging de bibliotheek in Montfoort en Linschoten heeft weggevaagd, wordt de steiger voor bouw van de nieuwe bibliotheek langzaam maar zeker opgetrokken. Op 1 januari 2020 gaat de deur open.

Han Bovens