De bibliotheek komt terug

28-10-2019 door Han Bovens 

Terugkeer bibliotheekvoorziening Montfoort en Linschoten

Het is nu vier jaar geleden dat t.g.v. de bezuinigingsoperatie ‘keuzes Maken’ onze bibliotheekvestigingen in Montfoort en Linschoten de deuren heeft moeten sluiten. En naarmate de tijd verstrijkt, verandert de politieke samenstelling van deze raad. Partijen die indertijd al dan niet ‘met droge ogen’ of met ‘pijn in het hart’ het raadsvoorstel tot sluiting omarmden, zijn inmiddels warme pleitbezorgers geworden voor terugkeer van deze belangrijke voorziening in onze gemeente. Het kan verkeren. Progressief Akkoord is dan ook oprecht opgetogen over de concrete stappen die door het college gezet zijn om te komen tot realisering van een eigentijdse bibliotheekvoorziening en de brede instemming die dit plan geniet in deze raad. Zoals bekend, hebben wij daar in de verkiezingsperiode een belangrijk punt van gemaakt, en ook in het Hoofdlijnenakkoord hebben wij dit samen met onze coalitiepartners tot een onzer speerpunten gemaakt.

vraag en doe mee.PNG

De bibliotheek als brede ontmoetingsplaats spreekt ons aan. Het bibliotheekconcept als louter een zaal met boekenkasten is losgelaten. De verbinding met sociale partners wordt opgezocht. Lezen en kennisverwerving wordt gecombineerd met een meer sociale functie, waar plaats is voor ontmoeting en ontplooiing op velerlei terrein. Waar je kennis en ervaring kunt halen, maar ook jouw ervaring kunt inbrengen. Kortom een plek, waar ruimte is voor deze vorm van dialoog. Hoe dit alles vorm gaat krijgen is aan de participanten, aan Het Groene Hart bibliotheek, aan de SWOM, aan ons.


Huis van ervaring.PNG

Dit prikkelende concept dat voor ons ligt, heeft geleid tot een financiële honorering vanuit Den Haag. Met de z.g.n. Asscher-gelden kan Montfoort en Linschoten bouwen aan een eigentijdse biblioheekvoorziening. Complimenten en dank aan het college voor de ingeslagen weg, en met name aan wethouder Jocko Rensen die op bevlogen wijze nakomt wat hij zich voorgenomen heeft en uitvoering geeft aan een van onze politieke wensen uit het Hoofdlijnenakkoord.

 

 proces om te komen tot de bibliotheek van morgen.PNG

 

Onderstaand kunt het raadsvoorstel downloaden

 
Raadsvoorstel terugkeer bibliotheek