De blauwe ogen van de wethouder

29 februari 2016

Reactie op ‘Bestemmingsplan Wellant’ – raadsvergadering 29-2-2016

Als wij wethouder Lejeune op haar blauwe ogen mogen geloven, dan blijft zij de focus houden op de verbetering van de verkeersveiligheid op de Doeldijk. In de laatste Forumvergadering  hebben wij onze zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie op die smalle aanrijroute naar het Wellant College

 doeldijk.jpg

De grond van onze zorgen is gelegen in de verkeerssituatie van alledag.

Uit het uitgebreide verkeersonderzoek in 2003 is namelijk toen al gebleken –en niets wijst erop dat dit in 2016 anders zou zijn-  dat 80% van het gemotoriseerde verkeer op de Doeldijk harder rijdt dan de toegestane 30 km. De indertijd opgeworpen verkeersdrempels over de weg lijken op de beoogde snelheidsvermindering dan ook nauwelijks effect te hebben. Obstakels zijn er immers om te omzeilen en een beetje ervaren automobilist met enige haast weet er dan ook behendig langs te manoeuvreren en daardoor gebruik te maken van de smalle strook waarvan vooral schoolgaande fietsers gebruik maken.

2003 meeting doeldijk.jpg

 meting 2003

Want niet alleen het aantal leerlingen dat naar het Wellant College gaat, maakt gebruik van deze route, ook de stroom leerlingen dat het Minkema College en het Kalsbeek College bezoekt, neemt deze verkeershorde alvorens zij even later de autoluwe Cattenbroekerdijk op fietsen.

En wie een beetje vertrouwd is met de vrije pubergeest, weet dat het jeugdig volkje het veel socialer en gezelliger vindt –ook op donkere winterochtenden- om met z’n drieën naast elkaar te fietsen dan netjes met z’n tweeën en er eentje aan het achterwiel te laten hangen. “Op dat breeduit naast elkaar fietsen moeten wij dan maar eens gaan handhaven”, hoor ik een wakkere bromsnor denken, die vergeten is dat hij daar zelf ook ooit zo gefietst heeft in zijn verschoten legerjack en een canvas schoolpukkel onder zijn snelbinder.

Nu een voorgenomen uitbreiding van het Wellant College ook een toename van het aantal leerlingen met zich meebrengt, worden onze zorgen er niet minder om. Maar als wij afgaan op de kleur ogen van wethouder Lejeune gaan wij er gevoeglijk van uit dat dit orgaan niet de eigenschappen vertoont van een ouderwetse toverbal. Daarmee is gezegd dat Progressief Akkoord haar vertrouwen uitspreekt in de wijze waarop de wethouder  de zaak tot nu toe heeft opgepakt.

En het is dan ook daarom dat wij het op prijs stellen dat zij in de voorjaarsvakantie nog een uitgebreid gesprek gevoerd heeft met twee afgevaardigden van het Wellant College. En naar wij begrepen hebben staan ook zij open voor een verbetering van de verkeersituatie op de Doeldijk en zullen  binnenkort ook de ouders en leerlingen betrokken gaan worden bij dit onderwerp.

doeldijk-autos.JPG 

Welke maatregelen er t.z.t. ook genomen gaan worden, wij zijn van mening dat de automobilist zich te gast moet weten op de Doeldijk, een weg die wellicht in navolging van het stuk straat bij de Heeswijkschool als ‘schoolzone’ kan worden ingesteld, inclusief een andere wijze van bestrating.

Dit alles gezegd hebbende, blijft overeind dat Progressief Akkoord met gepaste trots vervuld is van het feit dat het Wellant College het onderwijs in Montfoort op uitstekende wijze op de regionale kaart heeft gezet. Zodanig zelfs dat de school -dankzij de voortreffelijke wijze waarop zij het onderwijs voor haar leerlingen inricht- toe is aan een substantiële uitbreiding van de gebouwencapaciteit. Wij wensen de school hiermee dan ook alle succes toe in de nabije toekomst.

Han Bovens