De kiezer heeft altijd gelijk

 aanpakken logo.PNG

Toen het nu voorliggende ‘akkoord op hoofdlijnen’ ten slotte nog moest worden voorzien van passende illustraties, mailde Mathieu Andriessen de opstellers van het akkoord over een van de gekozen foto’s: “Deze foto van de brandweer kan hoor. Maar is wel een beetje somber zo met een echte brand. Is er geen vrolijker foto met brandweermannen?”.

En zo is er uiteindelijk gekozen voor een plaatje van ons corps met spuitend schuimbuskanon in oefenactie én tevens een glimlach op het gelaat van een van hen. 

Een illustratief voorbeeld van de benaderingswijze van het team dat aan de onderhandelingstafel heeft gezeten. Er wordt weldegelijk door eenieder ten volle onderkend dat onze gemeente in een lastige periode is terecht gekomen nu er ontvlecht dient te worden. Echter niet de somberheid overheerst, integendeel. Gekozen is voor een realistische en licht optimistische blik naar voren. Realistisch, omdat ook wij ons terdege bewust zijn van de grote impact die het opheffen van die gemeentelijke samenwerking met zich meebrengt. Realistisch om tevens te beseffen dat de bomen niet tot de hemel groeien en dat wij vooralsnog met wat minder genoegen gaan nemen. Optimistisch, omdat wij denken -met het aantrekken van drie uiterst ervaren en kundige vakmensen- de vraagstukken binnen onze gemeente met een zekere slag- en daadkracht te kunnen aanpakken. Optimistisch, omdat wij ons niet louter willen laten gijzelen door doemgedachten en codes geel en oranje, maar uitdrukkelijk ook kijken naar de kansen die er liggen, naar de mogelijkheden die wij met elkaar –soms op uiterst creatieve wijze- zullen gaan vinden, voor het samen ontdekken van wat wél kan. Daar is moed voor nodig, maar meer nog dan dat, bereidheid om gezamenlijk met raad en college, antwoorden te vinden op de talrijke vraagstukken waarmee Montfoort geconfronteerd wordt.

onderhandelingen.PNG

De handtekeningen waren net gezet, de inkt op het vloeipapier was nog niet droog of uit de Grote Elektrische Telmachine ratelde al een fiks bedrag waarmee men dacht snel korte metten te kunnen maken met een weloverwogen keuze.

De kiezer heeft altijd gelijk en niet zelden stuit dit op enig ongeloof en geringe weerstand. De politieke realiteit na 21 maart jl. is dat drie partijen het voortouw hebben genomen waar het gaat om het aangeven van de bestuurlijke richting voor de komende vier jaren en dat zij voor gemaakte keuzes uiteraard hun verantwoordelijkheid nemen. 

Onze uitnodiging is vanavond echter gericht aan eenieder hier ter tafel om de komende jaren –zoveel als mogelijk- in gezamenlijkheid op te trekken, om raadsbreed invulling te gaan geven aan dit ‘akkoord op hoofdlijnen’ en niet louter de calculator maar vooral het middel van de dialoog te hanteren. 

Want diezelfde kiezer verwacht van zijn politieke vertegenwoordigers de nodige wijsheid en eensgezindheid om uiteindelijk het beste voor elkaar te krijgen voor die mooie kernen Montfoort en Linschoten. 

Han Bovens

Progressief Akkoord 

31 mei 2018

>>Download akkoord op hoofdlijnen>>