Eerste stap richting Energietuin Mastwijk

De Raadscommissie Ruimte heeft op 14 september 2020 besloten om akkoord te gaan met het raadsvoorstel om het bestemmingsplan van de Energietuin Mastwijkerdijk vast te stellen.

In de raadsvergadering van 28 september zal de raad zich hier definitief over uit spreken.

Wij van Progressief Akkoord hebben voor de Energietuin Mastwijk gestemd. Het zonneveld draagt bij aan de opwek van duurzame energie en gaat daarmee klimaatverandering tegen. Wij denken dat dit een voorbeeldproject kan worden, omdat de initiatiefnemers ook aandacht hebben voor natuur, recreatie en educatie. Ook gaan inwoners van Montfoort van dit initiatief profiteren.

Wat is de energietuin Mastwijk?

Op een voormalige vuilstort wil de eigenaar, Afvalzorg, een zonneveld realiseren. Samen met de Natuur en Milieu federatie Utrecht (NMU) en met inwoners heeft Afvalzorg gekeken naar hoe dat zonneveld er het beste uit kan zien. Het eerste ontwerp is dat de energietuin zal bestaan uit 12 hectaren aan zonnepanelen in combinatie met natuur, ruimte voor recreatie en educatie. Je leest hier [I1] meer over hoe het eruit komt te zien.

Inwoners zijn tevreden over het initiatief. Ze voelen zich voldoende betrokken. Ook Duurzaam Montfoort zat erbij en is blij met het initiatief. Voorzitter Ronald Landman van Duurzaam Montfoort: ‘Wij zijn enthousiast over dit initiatief omdat het bijdraagt aan de opwek van duurzame energie. Daarnaast worden ook planten geplant, waardoor de natuur in het gebied versterkt wordt. Ook kunnen mensen er straks wandelen en fietsen en kunnen kinderen er meer leren over duurzame energie. We hopen dat dit een voorbeeldproject wordt voor zonnevelden in andere gemeenten’

Wat is het vervolg?

Na vaststellen van het bestemmingsplan kunnen initiatiefnemers (NV Afvalzorg en NMU) een aanvraag omgevingsvergunning voor realisatie indienen.

Door Ilse van der Horst