Gaat de ouderenzorg weg uit Montfoort?

Veel mensen zijn enorm geschrokken van het bericht van zorginstelling De Rijnhoven dat zij De Bloesemhof en De Vlinderhof willen sluiten. 

Maar hoe droevig het sluiten van een zorginstelling in onze gemeente voor alle betrokkenen ook is, het kan niet zo zijn dat getrokken zwarte pietenkaart via de (social) media zomaar op de tafel van de gemeente gelegd wordt. 

Integendeel. Uit een nauwkeurig feitenrelaas(link) blijkt dat zorginstelling De Rijnhoven zegt dat de activiteiten in Montfoort al enige tijd verliesgevend zijn.
Met name op het verpleeghuis De Bloesemhof – al sinds de oprichting in 2006 verliesgevend- wordt structureel verlies geleden. Voor de duidelijkheid: verpleeghuis De Bloesemhof wordt niet door de gemeente gefinancierd maar door de rijksoverheid. Sluiting van De Bloesemhof komt volgens De Rijnhoven door de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan animo van de medewerkers om in Montfoort te werken. 

Dagbestedingslocatie De Vlinderhof biedt momenteel dagbesteding voor 3 Wmo geïndiceerden. Hier geldt keuzevrijheid: iedereen is vrij om een keuze te maken uit de verschillende aanbieders van dagbesteding. In de praktijk blijkt dat inwoners van Montfoort liever naar andere vormen van dagbesteding gaan. 

Ook Progressief Akkoord vindt het heel erg jammer dat deze zorgvoorziening onze gemeente dreigt te verlaten. Wij steunen het college in hun poging om met het bestuur van De Rijnhoven in gesprek te komen en te onderzoeken welke alternatieven er beschikbaar zijn voor onze ouderen.