Gemeente Montfoort gaat voor een duurzame regio

De gemeenteraad van Montfoort heeft besloten om met andere gemeenten samen te werken om de regio te verduurzamen. Onder de noemer ‘Regionale Energie Strategie’ (RES) gaan 16 gemeentes, 4 waterschappen, Stedin en de provincie samen bepalen hoe de provincie Utrecht klimaatneutraal kan worden voor 2050. De RES zal een stappenplan bevatten om duurzame elektriciteit en duurzame warmte lokaal en regionaal op te wekken. De definitieve plannen dienen één jaar na ondertekening van het klimaatakkoord af te zijn. Op dit moment zijn er nog geen plannen. Tijdens de raadsvergadering op 30 september heeft de raad aangegeven dat zij vertrouwen heeft in de samenwerking en heeft daarmee de samenwerking officieel bekrachtigd.


plankjesland Engherkade-lr.jpg

Progressief Akkoord heeft voor deze samenwerking gestemd omdat duurzaamheid voor ons altijd het uitgangspunt is. Klimaatverandering, extreme regenval en de CO2-uitstoot zijn mondiale problemen met een lokale oorsprong. Ook in Montfoort en Linschoten hebben we een bijdrage te leveren aan een duurzame leefbare wereld. De start van de samenwerking in het kader van de RES is een mooie eerste stap naar een gezonde en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Montfoort en Linschoten.