Montfoort nu ook aangesloten bij HartslagNu

Gezond Linschoten brengt alle beschikbare AED’s in kaart

HartslagNu is het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Burgers die in het bezit zijn van een reanimatiediploma en zich aangemeld hebben bij de Stichting HartslagNu worden bij melding van een reanimatie door de meldkamer ambulancezorg gealarmeerd. Bij een reanimatie verleent de burgerhulpverlener de eerste hulp, totdat de professionele hulpverlening er is. De overlevingskans is namelijk het grootste wanneer binnen zes minuten de juiste hulp is gestart.

Vanaf de start in 2013 zijn inmiddels de meeste gemeenten in de provincie Utrecht aangesloten op het alarmsysteem HartslagNu. Om burgerhulpverlening mogelijk te maken is samenwerking tussen de afzonderlijke gemeenten, de RAVU en de Stichting HartslagNu noodzakelijk. De gemeente Montfoort was lange tijd niet aangesloten bij HartslagNu. Dolf van den Berg uit Linschoten is al lang actief om ook met Linschoten aan te kunnen sluiten op HartslagNu. Hij heeft veel inwoners gestimuleerd om de benodigde reanimatiecursus te volgen en gesprekken gevoerd met de gemeente om aan te sluiten. Maar steeds zonder resultaat.


Hart-veilig-def.jpg

Alleen een gemeente kan namelijk een contract afsluiten met het platform Hartslagnu.nl. Daarom is Dolf van den Berg zo blij met de nieuwe wethouder. ‘Van de 26 gemeentes in onze provincie zijn wij de één na laatste die wordt aangesloten op HartslagNu.nl. ‘Met Jocko Rensen als wethouder (Progressief Akkoord) gaat het eindelijk lukken’ vertelt Dolf van den Berg. ‘We zijn in gesprek om te kijken hoe we zoveel mogelijk burgerhulpverleners kunnen trainen’. Samen met drie dorpsgenoten heeft Dolf een werkgroep voor het bevorderen van de reanimatie trainingen en aanschaf van Automatische Externe Defibrillatoren (AEDs) opgericht. Deze groep gaat voor de uitvoering van haar activiteiten deel uitmaken van de Stichting LiBel, onder de naam "Gezond Linschoten". 

Gezond Linschoten brengt alle beschikbare AED’s in kaart, coördineert de aanmeldingen en aanschaf, en organiseert samen met een opleider de reanimatiecursussen in Linschoten.