Het Groene Verkiezingsdebat van Utrecht

20180220_212505.jpg

Veel inwoners van Montfoort en Linschoten zijn georiënteerd op Utrecht. Ze komen er om te werken, te studeren of te winkelen. Maar Utrecht verandert: kijk naar het stationsgebied, stadsdeel Leidsche Rijn en de milieuzone. In 2003 telde de stad 265.000 inwoners, in 2018 zijn het er 340.000 en over 15 jaar telt Utrecht naar verwachting 440.000 inwoners.  

Veel mensen vragen zich af hoe de stad de groei gaat opvangen. En blijft Utrecht dan nog leefbaar, betaalbaar en bereikbaar? Gaat de stad ook kijken naar gebieden buiten de stadsgrenzen? En hoe zit het met de duurzame ambities?

Verkiezingsdebat
Op 20 februari jl. organiseerde Milieufederatie Utrecht (NMU) het Groene Verkiezingsdebat in Tivoli Vredenburg in Utrecht. In dit verkiezingsdebat gingen maar liefst 10 kandidaatsraadsleden van verschillende politieke partijen uit Utrecht in debat over de toekomst van de stad. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de snelle groei en leefbaarheid, de energietransitie, duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit en klimaatverandering. Het doel was om de kandidaatsraadsleden een gezicht te geven en te laten zien waar ze voor staan.

IMG-0996.jpg

Stellingen
Aan de hand van stellingen gingen telkens twee raadsleden met elkaar in debat over een onderwerp waarbij het publiek en de overige raadsleden konden reageren. Debatleider was Esther van der Voort. De stellingen waren:
 
Utrecht moet nieuwe groene energieneutrale woonwijken opzetten, buiten de huidige stadsgrenzen, om de bevolkingsgroei op te vangen.

De gemeente draagt de kosten voor mensen met een kleine beurs in de transitie naar duurzame wijken en energietransitie in de stad.

In een duurzaam leefbare gezonde stad is er geen plek voor de auto; alleen elektrisch gemotoriseerd vervoer in de binnenstad is toegestaan.

Binnen 4 jaar voldoet de luchtkwaliteit van Utrecht aan de WHO normen, door een hoogfrequent, duurzaam en gratis OV systeem.

Om extreme hitte en wateroverlast het hoofd te bieden, verplicht de gemeente de grote bedrijfsdaken tot het aanleggen van groene daken en een tegeltax, ook voor inwoners, voor 2021.

Over klimaatverandering en klimaatadaptatie gingen Maarten van Heuven (PvdD) en Gert Jan te Hoonte (VVD) met elkaar in debat. Over de snelle groei van de stad gingen Jelmer Schrueder (D66), Michel Eggermond (SP),  Rachel Heijne (GL) en Bulent Isik (PvdA) met elkaar in debat. Over het onderwerp duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit gingen de kandidaatsraadsleden Jantine Zwinkels (CDA), Tim Hofman (Student & Starter), Jelle Bouwhuis (DENK) en Jan Wijmenga (CU) met elkaar in debat.

Standpunten
Groen Links wil de groei binnenstedelijk opvangen en van Rijnenburg een energiepark maken. PvdA wil bestaande (sociale) woningen transformeren naar maximaal duurzaam en woningen bouwen in Rijnenburg. SP geeft aan dat het Rijk zich bij de energietransitie actiever moet opstellen en vindt een planmatige aanpak noodzakelijk waarvoor de OZB omhoog mag. D66 zegt voor verduurzaming met de woningcorporaties te gaan praten. VVD wil dat de gemeente nieuwe afspraken met de leverancier van stadsverwarming maakt. Student en Starter zet in op deelauto’s, deelfietsen en OV en wil aan de randen van de stad omslagpunten waardoor er geen vrachtverkeer de stad meer in hoeft. CDA vindt dat er voor iedereen passend vervoer moet komen en zegt dat waterstof een goed alternatief is voor fossiel en elektrisch. CU vindt luchtkwaliteit erg belangrijk maar is geen voorstander van gratis OV. DENK wil uitsluitend lange termijn oplossingen zoals een tramlijn naar Overvecht. CDA, VVD, SP en DENK willen de milieuzone opheffen, CU, Groen Links, Student & Starter, D66, PvdA en PvdD blijven voorstander van de milieuzone.  

De standpunten van de diverse partijen zijn te vinden op www.klimaatwijzerutrecht.nl

IMG-0997.jpg
Groene Belofte
Tijdens het debat luisterde een deskundige jury mee bestaande uit vijf studenten van de Green Office van de Universiteit Utrecht. Aan het eind van de avond koos de jury Maarten van Heuven (PvdD) als winnaar van het debat. Hij mag zich de komende jaren ‘de Groene Belofte’ noemen.

 

27-02-2018 Leon Snoek