Historische bijeenkomst gemeenteraden Utrechtse Waarden

Voor zover men het zich kon herinneren, heeft dinsdag 30 januari jl. in het Muziekhuis te Oudewater voor het eerst een radenconferentie plaatsgevonden met de raden van Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik.
IMG-20180130-WA0024.jpg

Niet eerder waren er zoveel raadsleden, wethouders en burgemeester van deze gemeenten samengekomen om met elkaar te spreken over een onderwerp van gezamenlijk belang. Het betrof hier de gedachtegang over onderwerpen in het kader van een op te stellen regionale omgevingsvisie.

 IMG-20180130-WA0026.jpg

Nadat burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater de avond had ingeleid, was het vervolgens de beurt aan twee insprekers om de zaal later die avond ‘in beweging’ te krijgen. Eerst was het wethouder Ton de Gans uit Zoeterwoude die zijn toehoorders meenam in een verhaal over vergaande samenwerking tussen gemeenten aan de westkant van het Groen Hart richting de kust. Daarna volgde een gloedvol betoog van wethouder Gerrit Spelt uit Lopik die met een aanstekelijk enthousiasme de nieuwe omgevingswet in volle kleur zette.

IMG-20180130-WA0025.jpg 

Na de pauze vonden er tafelgesprekken plaats over verschillende onderwerpen zoals een verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de regio, bedrijvigheid en economie, leefbaarheid kleine kernen en energietransitie. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts voorzag de opbrengsten ervan met zichtbaar speels gemak van deskundig commentaar en sprak vervolgens de hoop uit dat deze avond binnen niet al te lange tijd een vervolg gaat krijgen. Een wens, die gezien het applaus en geknik van de aanwezigen op brede instemming kon rekenen. Nu maar afwachten of de betreffende wethouders Ruimtelijke Ordening van de betrokken gemeentes dit voortvarend gaan oppakken en anders zou o,i, de provincie een initiatiefrol moeten nemen in de vervolgstap naar een intensievere regionale samenwerking.

 

Han Bovens