Hoe de marktwerking in de Zorg Montfoort koud op haar dak valt.

Het signaal dat op 25 november door de inwoners werd afgegeven was duidelijk: Montfoort wil haar eigen ouderen in de woonkern op mogen vangen.  De boodschap kwam over en het college doet er alles aan om mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Maar hoe zijn we tot dit dieptepunt  gekomen?

Historie
Het woon-zorgcomplex Antoniushof aan de Lange Kerkstraat is een in 1995 gebouwde zorginstelling, die gebouwd werd op de plaats waar bijna negentig jaar eerder het Sint Anthoniusgesticht werd opgericht. De geschiedenis van deze Rooms-Katholieke instelling –eerst als ‘gesticht’, later hernoemd tot ‘pension’ en daarna tot ‘tehuis voor ouderen’- begon in 1907. (meer info-->>)
Na de renovatie van 1995 kwam het in handen van Stichting de Rijnhoven. Enkele jaren geleden heeft Rijnhoven het pand verkocht om kapitaal te verkrijgen voor de nieuwbouw in Harmelen. Het pand ging over naar Woonzorg, maar de dienstverlening, zorg en huishoudelijke dienst bleef bestaan. 

Marktwerking
In 2006 is in de zorg de marktwerking ingevoerd. Iedereen moet verplicht een basisverzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Deze basisverzekering vergoedt de meeste kosten van de zorg die de overheid noodzakelijk vindt. (meer info over de marktwerking)  

nieuwsuur.JPG


Doordat Rijnhoven na 2010 niet meer eigenaar was van het complex en Woonzorg omwille van de marktwerking ook andere partijen toe kon laten, heeft Rijnhoven haar eigen business case om zeep geholpen. Het was uiteindelijk niet meer lonend om 24-uurzorg te bieden voor enkel 8 eenheden (oplopende kosten en beschikbaar personeel).
Hoewel de gemeenteraad in augustus 2015 nog een financiële bijdrage heeft gegeven voor uitbreiding wat op zich een goed bedoeld initiatief was,  bepalen de marktpartijen uiteindelijk zelf of het kostendekkend genoeg is om hierin verder te ondernemen.

Hoe nu verder?
Rijnhoven weigert om een concurrerende zorgaanbieder toe te laten om 24-uurzorg te bieden in de 8 eenheden (Bloesemhof). Dit worden weer gewone verhuurappartementen voor ouderen, net als de rest van de Bongerd. De wethouders zijn met ontwikkelaars en bouwers, grondeigenaren en zorgondernemers in gesprek om te onderzoeken of de 24-uurzorg terug kan keren in Montfoort. In het forum van 18 februari heeft wethouder Koster bemoedigende signalen hierover afgegeven. (luisterlink) 

Zorgcoöperatie
Ondanks deze initiatieven blijft het spook van de marktwerking bestaan. Wanneer er geen geld verdiend kan worden, is geen enkele zorgaanbieder geïnteresseerd.  Wellicht zou een burgerinitiatief in de vorm van een zorgcoöperatie hierin een rol kunnen spelen. Want het bundelen van de zorgvraag maakt je in een keer tot gesprekspartner en dan kun je vervolgens van betekenis zijn in die marktwerking. 

Leestip: artikel in de Trouw over Coöperatie Austerlitz Zorgt. (lees verder

seniors-1505935_960_720.jpg