Inleveren van kerstbomen

Kinderen in de gemeente Montfoort konden zaterdag 6 januari 2018 kerstbomen inleveren op drie locaties in Montfoort en Linschoten. Zij kregen 50 eurocent per boom. Deze inleveractie werd voor de eerste keer georganiseerd door Platform Duurzaam Montfoort, Zwerfvuilambassadeurs en de gemeente Montfoort met als doel afval te scheiden en de kerstbomen duurzaam te verwerken. In  totaal zijn bijna 500 bomen ingeleverd. De meeste kinderen kwamen, al dan niet in gezelschap van hun ouders, de boom lopend dan wel slepend achter de fiets aan inleveren. Ook jongens met skelters reden af en aan. Verschillende ouders meldden dat zij het een leuke actie vonden.

kerstboom 1.jpg

kerstboom 2.jpg

kerstboom 3.jpg

Namens Platform Duurzaam Montfoort was Leon Snoek de initiatiefnemer.
Een mooi voorbeeld van lokale betrokkenheid van een van de (kandidaat)raadsleden van Progressief Akkoord.