Jocko Rensen stopt als wethouder, fractie betreurt zijn vertrek

Jocko Rensen, wethouder namens Progressief Akkoord, heeft op vrijdag zijn vertrek als wethouder aangekondigd.  De fractie en het bestuur van Progressief Akkoord betreuren zijn besluit ten zeerste. Jocko kwam in 2018 vanuit Houten, waar hij wethouder was voor de pvda, naar Montfoort. Hij genoot landelijke bekendheid als de ‘vloggende wethouder’en had een bewezen profiel als innovatieve en verbindende bestuurder.

Onder zijn leiding zijn de afgelopen 1,5 jaar in Montfoort veel projecten vlotgetrokken en tot een goed einde gebracht. Na 11 jaar steggelen kregen de bewoners van Linschoten weer de beschikking over dorpshuis De Vaart. Met landelijke subsidie maakte hij mogelijk dat in Montfoort en Linschoten de bibiotheekvoorziening terugkomt. Regionaal zette hij de gemeente weer op de kaart door zitting te nemen in diverse regionale besturen, zoals GGD, FermWerk en het Sociaal Domein. Dankzij de Woonvisie die hij deze zomer presenteerde, kan er in de toekomst weer gebouwd worden in Montfoort.

Als reden voor zijn vertrekt noemt Jocko Rensen de bestuurscultuur in de Montfoortse raad. Hij ervaart in de gemeenteraad een cultuurverschil dat niet te overbruggen is. Gebrek aan vertrouwen en sentimenten uit het verleden bij een aantal raadsfracties maken het voor hem onmogelijk om transparant en integer zijn werk te doen.
Han Bovens, fractievoorzitter van Progressief  Akkoord, noemt Jocko Rensen een bestuurder waar Montfoort trots op kan zijn. “Jocko heeft met zijn verbindende optreden forse resultaten geboekt waar de inwoners van Montfoort wat aan hebben. Wij vinden het heel jammer dat hij zich genoodzaakt voelt om dit besluit te nemen”.

Voor de samenwerking met de andere coalitiepartijen heeft dit geen gevolgen. Progressief Akkoord  gaat  in gesprek met een aantal kandidaten om de vrijgevallen wethoudersfunctie op korte termijn weer te vervullen.