Kansen voor woningbouw in het hart van Linschoten

de goederen.PNG

Oude Houtwerf kansrijk gebied
Waar ooit het tropisch hardhout, in grote stapels, klaar lag om gebruikt te worden als damwand, oprijplaat of schutting, ligt nu een braakstuk terrein midden in Linschoten. Daar waar de familie de Goederen generaties lang de houtwerf liet draaien is nu de kans om er een mooie dynamische woonwijk te laten verrijzen. Een combinatie van wonen en werken misschien. Een plek voor jongeren om te starten. De mogelijkheid voor de 60plusser uit Rappijnen om nu eindelijk die grote eengezinswoning achter te laten voor de volgende generatie en een overzichtelijk appartement te kunnen betrekken. Al met al een mooie gedachten en dito wensen.

de goederen2.PNG
Terug naar vandaag
Op 27 januari heeft de raad, mede op initiatief van Progressief Akkoord, de motie onderzoek woningbouw terrein de Goederen in Linschoten aangenomen.

Wat is er gevraagd? (zie motie hiernaast)

In het kort: “Contact zoeken met de huidige eigenaar om te bespreken of deze bereid is het betreffende industrieterrein te verkopen of mee te werken aan het uitplaatsing. Overleggen met de provincie i.v.m. medewerking hiervoor en ook in overleg gaan met bewonersinitiatieven om te onderzoeken waar en hoe we elkaar kunnen versterken”.

Nu is het begin Mei en waar staan we?
Tot op heden is er rondom deze motie niets gedaan en dat is toch jammer. De griffier gaat achter de antwoorden aan.

Buurtinitiatief
Daarnaast is er in Linschoten een buurt initiatief gevormd dat alle mogelijkheden aan het onderzoeken is. Progressief Akkoord ondersteunt deze plannen die mooi aansluiten in de actuele woonvisie. Want er zullen 430 huizen gebouwd worden binnen Montfoort en Linschoten.

Vinger aan de pols
De motie is het vertrekpunt, we hopen snel antwoorden te krijgen van het college. Een kans zoals deze komt niet vaak voorbij, Progressief Akkoord blijft deze ontwikkeling actief volgen en houden u via de website op de hoogte.

 de goederen3.PNG

Download hier:

 
Motie de Goederen 27-01-2020