Korte terugblik op Forum van 18 februari 2020

De bespreking van agendapunt 5 ‘Stand van zaken bibliotheek’ beloofde een lastig moment te worden. Een paar dagen eerder had wethouder Yolan Koster een korte memo gestuurd, waarin een weinig rooskleurig, maar niettemin reëel beeld werd geschetst over de situatie rondom de bibliotheek. Leek het vorig jaar nog een mooie chemie tussen gemeente, Swom en Bibliotheek Het Groene Hart, inmiddels had de laatste zich bedacht.

Ondanks de door oud-wethouder Rensen binnen geharkte Asscher-gelden, bleek het ontbreken van structurele middelen uiteindelijk het struikelblok. Sceptici van het unieke bibliotheekconcept leken hiermee op hun wenken bediend te worden. Toen echter wethouder Koster aan het begin van de behandeling van het onderwerp met de prettige mededeling kwam dat Bibliotheek Het Groene Hart ten langen leste zich bereid had verklaard weer op de biebtrein te stappen, was het voor menigeen aan de raadtafel even schakelen. Dat dit allesbehalve makkelijk ging, bleek uit de litanie van kritische vragen die toch al op tafel lagen en alsnog maar –hoewel er sprake was van een nieuwe werkelijkheid- op de wethouder werden afgevuurd.

Progressief Akkoord toonde zich echter buitengewoon verheugd dat het wethouder Koster gelukt was om ‘licht in de tunnel’ te krijgen en het vastgelopen proces weer vlot te trekken. Ondanks de te verwachten avontuurlijke en hobbelige weg naar ‘Het Huis van Ervaring’, hopen wij dat Montfoort zich binnen niet al te lange tijd mag aansluiten bij de 355 gemeenten in Nederland die een eigen bibliotheekvoorziening hebben.


De_Bibliotheek_is_van_iedereen.jpg