Lage Kade in Linschoten

In de zomer van 2009 is ten behoeve van het project ’Utrecht Bereikbaar’ een tijdelijk parkeerterrein voor 255 auto’s aan de Lage Kade in Linschoten aangelegd. Voor de aanleg van dit terrein is particuliere grond gebruikt. ’Utrecht Bereikbaar’ heeft met de eigenaar van de grond een overeenkomst gesloten voor vijf jaar, daarna zou het terrein weer weiland worden. In de praktijk is het terrein nooit gebruikt als parkeerplaats, maar alleen voor opslag van zand/aarde en afval voor werkzaamheden die in Linschoten Noord plaatsvonden.  

20161227_DeDuiker_1775kl.jpg

Raadsvragen
In 2015 en in 2016 heeft Progressief Akkoord raadsvragen gesteld over dit parkeerterrein. Bij de beantwoording heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat er geen aanleiding meer is het parkeerterrein in stand te houden en dat - conform voorwaarden van de in 2008 verstrekte vergunning – het in de oorspronkelijke staat (weiland) teruggebracht moet worden.

Omdat ’Utrecht Bereikbaar’ is opgeheven voert het college momenteel overleg met de eigenaar van de grond, Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht.

Onderhoud
In de Gemeentebegroting 2018 staat groot onderhoud gepland aan de Lage Kade. Op initiatief van Progressief Akkoord heeft de gemeenteraad op 6 november 2017 een motie aangenomen, waarin het college opgedragen wordt te wachten met groot onderhoud aan de Lage Kade tot de ontmanteling van het parkeerterrein is afgerond. Progressief Akkoord vreest dat te vroeg onderhoud voor niets zal zijn wanneer daarna wordt begonnen met het opbreken van het voormalige P+R terrein.