Montfoort sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie

Zwerfafval is een hardnekkig probleem voor veel gemeenten, ook voor Montfoort. Vooral langs doorgaande wegen ligt het bezaaid met kleine blikjes, plastic flesjes en ander afval. Het permanente opruimen is dweilen met de kraan open. Een van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval is het uitbreiden van statiegeld naar PET flessen en blikjes. Op initiatief van Progressief Akkoord stemde op 5 februari 2018 de gemeenteraad in op aansluiting van Montfoort bij de Statiegeldalliantie.

Statiegeldalliantie.png

Statiegeld
PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval. Onderzoek door CE Delft in opdracht van de regering laat zien dat de invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes 70% - 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt. In november 2017 is de Statiegeldalliantie gelanceerd, welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft. Al meer dan tweehonderd organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven hebben zich bij de Statiegeldalliantie aangesloten, waaronder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en al meer dan 70 Nederlandse gemeenten, onder andere Amsterdam, Breda, Enschede, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Utrecht, Venlo, Woerden en Zwolle. Statiegeld geeft een directe uitwerking aan het principe ‘de vervuiler betaalt’, ingeleverde PET flessen en blikjes leveren geld . op en zwerfafval niet. Via een statiegeldsysteem is teruggehaald restafval van hogere kwaliteit en kan daardoor met hogere opbrengst gerecycled worden.

Besluitvorming
De druk op het kabinet-Rutte en de Tweede-Kamerleden om te beslissen om statiegeld uit te breiden wordt steeds groter. Op 15 maart as. houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld. Alle partners van de Statiegeldalliantie vragen dat de Tweede Kamerleden voor de uitbreiding van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes stemmen. De verwachtingen zijn dan ook hoog. Omdat brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming, heeft ook de gemeenteraad van Montfoort besloten steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich erbij aan te sluiten.

https://statiegeldalliantie.org/