Ontmanteling parkeerterrein Lage Kade Linschoten

In de Commissie Ruimte van 18 januari jl. heeft wethouder Ten Hagen aangegeven dat Rijkwaterstaat het voormalige parkeerterrein aan de Lage Kade in Linschoten gaat ontmantelen. Rijkswaterstaat is een aanbestedingsprocedure gestart om een bedrijf te vinden die dit gaat doen.
20161227_DeDuiker_1775kl.jpg

Utrecht Bereikbaar
In de zomer van 2009 is ten behoeve van het project ’Utrecht Bereikbaar’ een tijdelijk parkeerterrein voor 255 auto’s aan de Lage Kade in Linschoten aangelegd. Voor de aanleg van dit terrein is particuliere grond gebruikt. ’Utrecht Bereikbaar’ heeft met de eigenaar van de grond een overeenkomst gesloten voor vijf jaar, daarna zou het terrein weer weiland worden. In de praktijk is het terrein nooit gebruikt als parkeerplaats, maar alleen voor opslag van zand, grond en afval voor werkzaamheden die in Linschoten Noord plaatsvonden.


Raadsvragen en motie
Progressief Akkoord vraagt al jaren aandacht voor het braakliggende terrein. In 2015 en in 2016 heeft Progressief Akkoord raadsvragen gesteld. Bij de beantwoording heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat er geen aanleiding meer is het parkeerterrein in stand te houden en dat - conform de voorwaarden van de in 2008 verstrekte vergunning – het in de oorspronkelijke staat (weiland) teruggebracht moet worden. Echter, ’Utrecht Bereikbaar’ is opgeheven en daardoor was onduidelijk wie hiervoor het initiatief moest nemen: de eigenaar van de grond, Rijkswaterstaat of de Provincie Utrecht.

 IMG_20200927_154955 (1).jpg

In september 2020 heeft de gemeenteraad unaniem een motie van Progressief Akkoord aangenomen, waarin het college opgedragen wordt om de tijdelijke ontheffing van de oorspronkelijke bestemming in te trekken en de grondeigenaar aan te schrijven het terrein te herinrichten zodat het weer aan de oorspronkelijke bestemming voldoet. Nu dus met succes! Hopelijk is over enkele maanden het desolate terrein langs de A12 weer een mooi groen weiland.