Op weg naar vernieuwd Burgemeester de Geusplein

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. stond de herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein op de agenda. Een week eerder hielden insprekers tijdens de Commissie Ruimte een vurig pleidooi om wederom een ‘kloppend dorpshart’ te creëren. We weten inmiddels allemaal dat het huidige hart behoorlijke slijtageverschijnselen vertoont, waarbij het nog maar de vraag is of welke behandeling dan ook enige soelaas zal bieden. In ieder geval is Progressief Akkoord ervan overtuigd dat de huidige staat van De Vaart vraagt om een ingrijpende oplossing, die ervoor gaat zorgen dat het hart ook in de toekomst blijvend zuurstof krijgt.  

Zo wordt SBML en Libel gevraagd om op niet al te lange termijn met voorstellen te komen, waar het de sociaal-culturele dorpshuisvoorzieningen betreft, inclusief niet commerciële horeca, uiteraard in samenspraak met de gemeente Montfoort. Daarmee richtinggevend aan een oplossing die ervoor moet zorgen dat er volop levendigheid in het Burgemeester de Geusplein geblazen wordt, met ruimte om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Maar ook een oplossing die –recht doend aan onze eigen vastgestelde Woonvisie- de mogelijkheid biedt om met o.a. Groen West sociale woningbouw te realiseren, wetende dat onze gemeente met een huidige 16% in deze categorie woningbouw nog een fikse inhaalslag te maken heeft. 

Met voldoende oog voor goede communicatie tussen betrokken partijen zijn wij hoopvol gestemd dat het aangenomen raadsvoorstel -waarin sloop van De Vaart niet eerder plaatsvindt totdat er een integraal plan voorligt- uiteindelijk zal leiden naar een vernieuwd, toekomstbestendig en aantrekkelijk Burgemeester de Geusplein.

 de vaart.JPG