Plan verkeerscirculatie binnenstad aangenomen

Betoog Leo Hammendorp 7 december

Inmiddels woon ik al weer heel wat jaren in Montfoort. De keus voor Montfoort is toen, in 1982 gemaakt na onder andere een rondje in de binnenstad en een praatje met de lokale winkeliers.

Een deel van de winkeliers van toen zit er nog steeds en ik maak nog steeds graag een rondje door de stad of zit, zeker in de zomer, graag op het terras en zie dan tot mijn ergernis de auto’s voorbij razen. Als je praat met mede Montfoortenaren hoor je vaak hoe mooi het gras bij de buren is. Hoe leuk de terrassen in Oudewater zijn, hoe leuk het winkelen is in Woerden. Tijd dat ook wij daar wat aan gaan doen. Tot nu toe bleef het meestal bij plannen maken en testen en dan niet verder gaan. De Coronatijd heeft laten zien dat een aantal zaken gewoon mogelijk zijn en werken.


circulatie def.JPG

Na al die jaren van plannen maken en testen, zijn wij blij dat we besloten hebben de binnenstad aan te pakken. Veel kritiek was er want alles was al bedacht. Ik denk dat de huidige plannen bewijzen dat de gekozen weg de goede is.

In het afgelopen jaar is een plan ontstaan, waar goed rekening is gehouden met de bestaande plannen, de maatschappelijke veranderingen, participatie en gekozen is voor een pragmatische aanpak. Een goed, modulair plan met zeker meerwaarde t.o.v. alles wat er al lag. Een extra voordeel is dat de molariteit van het plan ons helpt te beginnen ondanks onze huidige financiële positie.

Ook vindt Progressief Akkoord dat het proces goed gelopen is en ondanks Corona ruime mogelijkheden aan de inwoners gegeven zijn om mee te praten.

Is er dan helemaal geen commentaar? Jawel, we hebben nog een tweetal suggesties voor het college;

1. Zoals uit mijn voorgaande betoog blijkt zijn wij enthousiast over het plan. Het is echter van cruciaal belang dat wij handhaven om niet terug te vallen in de oude situatie. Handhaven op het aanhouden van de verkeersrichting, op het parkeren en het laden en lossen om er een paar te noemen.

2. Een van de laatste wijzigingen in de plannen is het openhouden van de mogelijkheid om van west naar oost te rijden, via het Hofplein, Mannenhuisstraat. Wij vragen of daar bij de evaluatie die -naar ik heb begrepen- na een jaar gehouden wordt extra kritisch naar te kijken.