Plan verkeerscirculatie binnenstad bijna klaar

Het gaat weer beter met de PostNL hoorde ik op de radio. Steeds meer mensen kopen online.
Mooi voor de PostNL maar minder mooi voor de binnensteden. Ook in Montfoort is de druk merkbaar. Het aantal winkels is teruggelopen. De huidige winkels verdienen onze volle ondersteuning. Een rondje langs de lokale bakker, slager en kaaswinkel kost dan misschien wat meer tijd, maar is wel een stuk leuker dan een supermarkt in en uit.

Maar het zijn niet alleen de winkeliers die de sfeer maken. Ook een goede inrichting van de stad draagt daar veel aan bij. De coronacrisis en de anderhalve meter was de aanleiding dat de terrassen in de stad flink zijn uitgebreid. De plaats omgetoverd tot horecaplein en er zijn meer terrassen aan de IJssel. Maar als ik op zaterdag op het terras bij het Oude Stadhuis zit, vind ik het voorbijrazende verkeer nog altijd zeer storend. 

Tijd om echt iets aan de binnenstad te doen. Hoewel er natuurlijk al plannen lagen en er al veel over gesproken was, is het geluk om de bevolking met de ondersteuning van Buurtbook bij de plannen te betrekken (https://montfoort.buurbook.nl/). Hoewel er aanvankelijk veel kritiek was, bleek een groot aantal inwoners te hebben deelgenomen. Ze konden rechtstreeks in discussie met de verantwoordelijken en kregen ook direct antwoord op hun vragen.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er nu een mooi plan ligt. De IJsselbrug eenrichtingverkeer - de stad in, geen doorgaand verkeer meer door de binnenstad, meer ruimte voor een wandeling met rollator van het Antoniushof naar de stad en meer. Het plan zal op 15 Oktober nog eens extra worden toegelicht. Over een paar details wordt nog gediscussieerd, maar ik zie hoofdzakelijk positieve reacties.

En dan hebben we eindelijk een betaalbaar plan dat ook kan worden uitgevoerd. Als de financiën het toelaten, kunnen we echt van start.

Download hieronder concept uitvoeringsagenda binnenstad

Folder binnenstad