Progressief Akkoord wil geld voor betaalbare woningbouw

De weinige woningen die in de gemeente Montfoort gebouwd worden zijn vaak duurdere koopwoningen. Denk aan de woningen nabij sportpark Hofland en de woningen nabij de Vaart in Linschoten.

Inwoners hebben behoefte aan betaalbare woningen
Onder inwoners is er een grote behoefte aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Maar 16% van de woningen in Montfoort en Linschoten zijn sociale huurwoningen. Dit percentage neemt nog verder af door de bouw van duurdere koopwoningen.

Gemeenteraad heeft besloten dat er meer betaalbare woningen moeten komen
De gemeenteraad heeft in de ‘Woonvisie gemeente Montfoort 2019-2030’ afgesproken dat zo’n 30% van alle gebouwde woningen sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen zouden moeten zijn. Dit is ook regionaal afgesproken.

Ondanks afspraken worden te weinig betaalbare woningen gebouwd
We begrijpen dat het niet voor ieder woningbouwproject mogelijk of wenselijk is 30% sociale woningbouw te realiseren. Bij een project van twee woningen kun je immers niet 30% daarvan sociale huur maken. Maar we zien ook dat om financiële redenen weinig betaalbare woningen worden gebouwd. Voor ontwikkelaars is het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen niet interessant. Zij kunnen meer verdienen met het bouwen van duurdere koopwoningen. Daarom worden vaker dure woningen gebouwd in plaats van betaalbare woningen. 

Progressief Akkoord komt met idee voor geld voor woningen
Progressief Akkoord (PAK) wil dat de gemeente Montfoort meer gaat doen om sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in de gemeente te krijgen. Daarom heeft PAK een motie ‘compensatieregeling sociale woningbouw’ opgesteld. Hierdoor moeten projectontwikkelaars een bedrag per dure koopwoning betalen als zij geen sociale woningbouw realiseren. Dit geld kan de gemeente vervolgens gebruiken voor het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.

De gemeente Montfoort gaat nu bij andere gemeenten kijken hoe zij dit geregeld hebben. Er bestaan namelijk al dergelijke regelingen. De gemeente besluit vervolgens welke regeling het beste bij Montfoort past.

webaliser-_TPTXZd9mOo-unsplash.jpg