Regionale Energiestrategie gaat ons allen aan

Nu het coronavirus iets minder aandacht van ons opeist, beginnen de discussies van voor de crisis langzaam weer terug te komen. Bijvoorbeeld: blijft de zorg voor onze omgeving bestaan? Het virus heeft er weliswaar voor gezorgd dat we thuis werken, nog maar amper vliegen, dit alles zorgt voor een positief effect op het milieu. Maar de eerste berichten uit China laten zien dat daar de verontreiniging al weer op het oude niveau is. Voor ons betekent dit dat we er voorlopig vanuit moeten gaan dat het nieuwe normaal  ons niet helpt de CO2 uitstoot te verlagen. Dit zal ons niet helpen de doelen die we in het akkoord van Parijs hebben afgesproken, de CO2 uitstoot met 50% terug te brengen, te realiseren. De discussies hierover zijn weliswaar wat op de achtergrond geraakt, maar komen nu weer  op ons af. 


header regionale energiestrategie.png

Als we de reductie van uitstoot willen, zullen we aan de slag moeten met de energietransitie, het produceren van energie op duurzame wijze. Deze  energietransitie is niet een zaak van Den Haag alleen. Sterker nog, de verantwoordelijkheid is in belangrijke mate in de regio gelegd. Regio betekent voor Montfoort de regio van de U16 ofwel Metropool Utrecht, zestien steden rondom Utrecht. Met deze regio moeten we in 2030, net als 29 andere regio's, 1,8 Tera Watt aan energie op duurzame manier opwekken. Duurzaam opwekken wil op dit moment zeggen opwekken met zonne- of windenergie. Om je enig idee te geven, dit is de energie die door ca. 120 windmolens van 240 meter hoog opgewekt wordt. Of door 1800 ha aan zonnevelden of zonnedaken.

Dit is een reuze opgave en zal de nodige moeilijke beslissingen vragen. Maar het alternatief is zeker nier acceptabel: een temperatuurstijging van meer dan 1.5 graden, met al die vervelende en soms catastrofale consequenties.

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de regio Metropool Utrecht gaat toezeggen dat wij onze bijdrage gaan leveren. Tot zover was het allemaal politiek en ver weg. Maar nu moeten we de vraag gaan beantwoorden hoeveel precies per gemeente en waar en hoe? Hoeveel duurzame energie kunnen en willen wij binnen de gemeente Montfoort produceren? Bij deze vragen zullen we zeker de bevolking raadplegen door een uitgebreid participatietraject.

Progressief Akkoord is van mening dat wij onze bijdrage moeten leveren. Dat wil zeggen in ieder geval onze eigen energie duurzaam moeten produceren. Daarbij zal dit moeten passen in ons prachtige polderlandschap. Omdat de grotere steden in onze regio zeker niet hun eigen energiebehoefte kunnen afdekken, is de verwachting is dat er meer van ons gevraagd wordt. Ook daar zijn wij bereid om over na te denken, maar dan moet er wel wat tegenover staan. Iets dat ons als gemeente helpt. 

Maar eerst bent u aan de beurt. Het is namelijk eerst aan de bevolking om haar mening te geven voordat de windmolens neergezet worden en de zonnevelden geplaatst. En let wel, de energietransitie komt er echt aan, 2030 is niet meer zo ver weg. Dat er wat gebeuren moet is voor ons duidelijk. Over aantallen, locaties en tijdstippen kunt u binnenkort meepraten. Ik hoop dat u dat gaat doen, het is immers belangrijk voor ons allemaal.


Onderstaand kaartje uit de presentatie Bijeenkomst RES-regio U16 van 11 maart jl.
Download presentatie


zoekplekken.PNG