In serieuze stappen naar het bouwen van 430 huizen

‘Waarom zijn we in Montfoort nog niet aan het bouwen, iedereen kan toch zien dat er een grote behoefte is aan huizen? Gemeente doe er wat aan!’

Een gevoel van hopeloosheid dat zeker bij een groot deel van huizenzoekend Montfoort leeft. Waarom staan er dan nog zo weinig nieuwe huizen?

Logisch dat dit het beeld is, want er lijkt op het eerste gezicht weinig te gebeuren.  Maar ik kan u verzekeren dat de politiek en zeker de coalitie hard werken aan nieuwbouw. Ook wij kennen de schrijnende gevallen van jongeren die veel te lang in hun ouderlijk huis moeten wonen. Ook wij zien dat er in Montfoort de afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor sociale woningbouw, woningen voor doorstroming en voor goedkope koopwoningen. De komende jaren wordt er voor Montfoort een flinke krimp en vergrijzing verwacht. En omdat er gemiddeld steeds minder personen in een huis wonen, dreigen onze scholen en verenigingen in grote problemen te komen. Daar moet wat aan gebeuren en nieuwbouw is de enige weg vooruit.

Daarom is door de gemeente de afgelopen twee jaar hard gewerkt om dit probleem aan te pakken. Niet door blind ergens huizen neer te zetten, maar door eerst de vraag de beantwoorden hoeveel, voor wie en wat moet er gebouwd worden. Dit onderzoek is vrijwel direct na de ambtelijke ontvlechting met IJsselstein van start gegaan en in januari 2020 is de definitieve woonvisie gepresenteerd. De gemeenteraad heeft zich er hard voor gemaakt dat er voldoende woningen komen om onze voorzieningen op peil te kunnen houden. In de woonvisie is daarom besloten voor Montfoort en Linschoten in totaal 430 woningen te bouwen tot 2030. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende jonge gezinnen in Montfoort kunnen wonen. Dat is goed voor de scholen, zorgt ervoor dat er voldoende jonge voetballers en hockeyers bij de clubs komen en voldoende klanten bij de bakker en de slager. Maar er wordt ook gebouwd voor ouderen en andere doelgroepen. Van de 430 woningen zal zeker 30% sociale huurwoningen zijn en 25% midden huur.

Nu besloten is hoeveel er gebouwd gaat worden en voor wie is de vraag natuurlijk: waar dan? De provincie heeft eerder bij de gemeente aangegeven waar gebouwd kan en mag worden, dit is binnen de zogeheten rode contouren. Binnen deze ruimte kunnen we in Montfoort er nog ca. 100 huizen bij bouwen. Om de 430 woningen te kunnen bouwen is de gemeente daarom in gesprek met de provincie  er voor te zorgen dat we ook buiten deze rode contouren mogen bouwen.

De mogelijke locaties zijn door de raad verkend. Het college heeft daarna voor de meest realistische plekken uitgewerkte plannen gemaakt. Die plannen worden binnenkort aan de raad en inwoners gepresenteerd.  Dan kunnen we ook zien of en hoe ingediende plannen vanuit inwoners, zoals de plannen van ‘Made in Montfoort’, realiseerbaar zijn en of ze passen binnen de woonvisie en de mogelijkheden die de provincie biedt. Daarna worden er door de raad keuzes gemaakt, rekening houdend met de urgentie die er is en rekening houdend met de regels die gelden. En natuurlijk met alle mogelijkheden voor inspraak door inwoners.

Het punt waarop de gedegen voorbereiding omgezet wordt in het daadwerkelijk bouwen van huizen komt dus snel  dichterbij!

Ondertekend door de 3 fractievoorzitters coalitie

Mathieu Andriessen VVD

Leo Hammendorp Progressief Akkoord

Eimert Verkaik Inwoners Belangen