Statiegeld op plastic flesjes en blikjes

Per 31 december 2022 komt er 15 eurocent statiegeld op een blikje frisdrank, water of bier. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft op 3 februari jl. aan de Tweede Kamer gemeld, dat ze dat besluit heeft genomen, omdat het aantal weggegooide blikjes in het milieu de laatste tijd alleen maar is toegenomen. Per 1 juli van dit jaar wordt er ook statiegeld ingevoerd op kleine plastic flesjes, zo was al besloten. Ook daarvoor krijgen mensen 15 cent terug als ze een flesje inleveren. Uit onderzoek blijkt dat bij dat bedrag 70 tot 90 procent van de blikjes en flesjes wordt ingeleverd. Producenten en supermarkten hebben zich jarenlang verzet tegen het uitbreiden van het statiegeld. Het is duur en ingewikkeld, en het levert volgens hen te weinig op. Maar volgens Van Veldhoven is statiegeld het juiste middel om zwerfafval te voorkomen. Ze wijst erop dat andere landen, zoals Duitsland, al langer statiegeld op blikjes hebben.

Montfoort heeft zich aangesloten bij de Statiegeld Alliantie

Op initiatief van Progressief Akkoord stemde in februari 2018 de gemeenteraad in met aansluiting van de gemeente Montfoort bij de Statiegeld Alliantie. In de Statiegeld Alliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden en organisaties die zwerfafval zat zijn. Samen roepen ze de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes. De inmiddels 1.100 Nederlandse en Belgische aangesloten organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven vertegenwoordigen 78 procent van de Nederlanders en de 82 procent van de Belgen die een voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. En nu dus met succes!


Op de website van de Statiegeld Alliantie staat de motivatie van de gemeente Montfoort: “Het terugdringen van zwerfafval is opgenomen in de duurzaamheidsvisie 2015-2020 van de gemeente Montfoort. De zwerfafvalambassadeurs constateren keer op keer dat juist de blikjes en flesjes een substantieel deel uitmaken van het zwerfafval dat wordt verzameld en men verwacht dat door het invoeren van statiegeld op blikjes en Petflessen het zwerfafval aanzienlijk wordt teruggebracht.”