Uitbereiding woonlocaties

Betoog Leo Hammendorp, 7 december

Voorzitter,

Progressief Akkoord is verheugd met dit punt op de agenda. Dit betekent weer een stap gaan in de richting van het bouwen van huizen. We hebben in januari de woonvisie vastgesteld en daarmee besloten dat er voor de hele gemeente 430 woningen gebouwd gaan worden tot 2030. Aangezien ook duidelijk is dat dit voor Montfoort zeker niet binnen de rode contouren kan plaatsvinden is deze verkenning een logische volgende stap. Een eerste grove scan, met zoals -het rapport zegt- de grote zeef, geeft een viertal gebieden aangeeft die volgens deze methode in aanmerking komen voor woningbouw.montfoort en pictogrammen.JPG

Daarna wordt met behulp van de kleine zeef een vergelijk gemaakt tussen de gebieden. De gebieden worden op een breed scala aan criteria met elkaar vergeleken.  Op basis van een simpele waardering per criteria wordt een volgorde bepaald. Uit deze volgorde blijkt dat het gebied Tiendweg-Heeswijk slechter scoorde dan de overige gebieden en is daarmee uit het voorstel naar provincie en omliggende gemeenten gevallen.

Het is goed een dergelijke criterialijst te hebben, maar het is niet goed criteria zoals bijvoorbeeld cultuurhistorische waarde en ondergrond zonder weging met elkaar te vergelijken. Wij zijn van mening dat een dergelijke waardering in de volgende (participatiefase) moet worden bepaald en niet nu. Daarom laten wij, hoe moeilijk dat ook is, in deze fase een voorkeur achterwege.


potentiele locaties.JPG

Met deze achtergrond hebben wij een amendement opgesteld om niet nu al een gebied te laten vervallen. Dat betekent het gebied Tiendweg-Heeswijk mee op te nemen in de discussie met de provincie. We wachten dan eerst af wat het resultaat is van de discussie. Met het resultaat hiervan kan de discussie met de inwoners en de belanghebbenden gevoerd worden. Een discussie waarin we kunnen praten over de criteria, weegfactoren, etc. om zo uiteindelijk  een definitieve keus voor de uitbreiding van de woningbouw te bepalen.