Uw Samenwerking in het donker gezet…

UW-doorgeknipt-2.jpg
Als IJsselstein de stekker eruit trekt, gaat in Keizerrijk het licht uit….

Twee op zich staande feiten die toevallig vlak achter elkaar plaatsvonden, maar gelukkig niets met elkaar te maken hadden. Het mankement bij de energievoorziening op donderdag 21 december jl. was snel verholpen en zette menig kerstboom in de wijk Keizerrijk betrekkelijk snel weer in volle lichtglorie. De politieke gebeurtenis enkele uren eerder heeft echter zeer ingrijpende consequenties.

Op een van de donkerste dagen van december -op woensdagavond 20 december- neemt een krappe meerderheid van de raad van IJsselstein (13 voor/10 tegen) het besluit om de samenwerking met Montfoort te beëindigen. Het is een besluit dat genomen is op emotionele gronden, nauwelijks gebaseerd is op politieke realiteitszin en derhalve alleen maar te betreuren valt.

Ambtenaren in de kou gezet
Het is ronduit bedroevend te bemerken dat de raad van IJsselstein nauwelijks oog heeft gehad voor de grote groep ambtenaren die vanaf 2014 bij UW Samenwerking werkzaam zijn. Op de publieke tribune werden velen van hen plots overvallen met een negatieve uitslag die zij niet hadden zien aankomen. (“Uw Samenwerking was niks, is niks en zal nooit iets worden” - LDIJ).

En laten we eerlijk zijn, wie had nu kunnen voorspellen dat een merendeel van de raadsleden het verstandige advies vanuit verschillende kanten om ‘door te pakken’ met droge ogen naast zich neer zou leggen?

Politiek dedain
Het was diezelfde raad immers die onderzoeken naar de samenwerking en de toekomst met Montfoort had uitgezet bij gerenommeerde bureaus (o.a. Berenschot). Onafhankelijk van elkaar en daarin ondersteund door zowel het college van IJsselstein als de ondernemingsraad van UW Samenwerking werd met klem aanbevolen om vooral de band met de partnergemeente stevig aan te halen om zo gezamenlijk de problemen aan te pakken en de organisatie weer gezond te maken.

Het getuigt o.i. van enig politiek dedain dat alle wijze raadgevingen ten spijt, men echter vast blijft houden aan een lang van tevoren ingenomen standpunt. Dat rechtvaardigt de vraag waarom er dure rapporten moesten worden opgesteld, terwijl de wantrouwende blik blijkbaar al op de uitgang gericht was…

Vooruit
Progressief Akkoord steekt de medewerkers van UW Samenwerking in deze dagen graag een hart onder de riem. Groot respect hebben wij voor de wijze waarop zij de grote onzekerheden waarmee zij de laatste tijd werden geconfronteerd, hebben weten te trotseren. Naar wij hopen trekken wij gezamenlijk met hen op in de nabije toekomst, met een gezondere organisatie in het vizier. Dat betekent dat wij ons in de komende maanden intensief gaan oriënteren op een mogelijke samenwerkingsvorm met andere gemeenten in onze regio. Dat is onvermijdelijk, omdat de opdrachten waarvoor onze kleine gemeente zich gesteld ziet, te omvangrijk zijn om alleen te kunnen oppakken. Efficiency en een kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners staan -bij welke samenwerkingsvorm dan ook- voor ons voorop. Verder zal Progressief Akkoord het ontvlechtingsproces en de daarmee gepaard gaande kosten voortdurend blijven monitoren.

Viel in Keizerrijk op donderdagochtend de stroom uit, in IJsselstein gebeurde dat diezelfde avond, waarbij meer dan duizend huishoudens opeens zonder stroom zaten. Netbeheerder Stedin verhielp spoedig de oorzaak van de storing: een kapotte kabel.

De kabel tussen IJsselstein en Montfoort had de raad van IJsselstein enkele uren eerder doorgeknipt en daarmee werd een moeizaam tot stand gekomen samenwerkingsorganisatie tot onze spijt voorgoed in het donker gezet….

Han Bovens