Voor het eerst nota armoedebeleid in Montfoort

“Wij zetten in op effectieve armoedebestrijding” hebben wij als Progressief Akkoord samen met onze  coalitiepartners VVD en Inwonersbelangen Montfoort/Linschoten opgetekend in het Hoofdlijnenakkoord.

In de maand september ligt er dan voor het eerst een Nota Armoedebeleid 2020-2024 op tafel, een helder beleidsstuk dat handen en voeten geeft aan de aanpak van een ongewenste situatie voor in ieder geval 500 van onze eigen inwoners. Dat dit aantal in werkelijkheid hoger uitvalt, blijkt uit de ervaringen van mensen ‘uit het veld’.

Welk maatschappelijk leed er achter menig voordeur schuilgaat, blijft vaak in het verborgene. Zo heeft men bijvoorbeeld geen weet van het feit dat de veel te krappe voetbalschoenen van de twaalfjarige niet vervangen kunnen worden door nieuwe, omdat de winterjas van zijn zusje van vier dit jaar toch echt voorrang moet hebben. Dilemma’s waar gezinnen met een te krappe beurs maar al te vaak voor gesteld worden en waar de directe omgeving nauwelijks weet van heeft. 

Goed dat er serieus wordt ingezoomd op die verborgen armoede. Goed dat er in onze gemeente eindelijk een integraal beleidsplan Armoede ontwikkeld is dat de problematiek duidelijk in beeld brengt en de ambitie ademt armoede hier te verminderen, de gevolgen ervan te beperken en mensen aan te zetten tot zelfredzaamheid.

Wij zijn als Progressief Akkoord verheugd met deze krachtig uitgeschreven ambitie, waaraan de Adviesraad Sociaal Domein actief heeft bijgedragen. En hier past wat ons betreft een groot compliment. Het vroegtijdig laten meedenken en meeschrijven door de Adviesraad aan dit document in samenspraak met vele betrokkenen uit het maatschappelijk veld, maakt dat hier een uiterst gedegen beleidsplan ter vaststelling ligt.

Daarnaast menen wij dat de kanttekeningen die diezelfde Adviesraad plaatst op het uiteindelijke beleidsplan inhoudelijk goed onderbouwd zijn en terecht aandacht vragen. Zo willen ook wij het liefst de realisatie van één fysiek loket in het Huis van Montfoort, maar aangezien het college aangeeft dat de aanwezigheid van SWOM, het Jeugdteam en straks ook Ferm Werk onder één dak, ieder met dezelfde werkwijze, in wezen een ´één- loket -gevoel´ inhoudt, wachten wij het evaluatiemoment dan eerst maar even af.

Verder vragen wij aandacht voor de preventiekant, die o.i. voorafgaat aan de vroeg-signalering –het aankloppen bij een loket- waar het beleidsplan over spreekt. Zeker in de tijd dat het nog onzeker is welke gevolgen corona voor eenieder zal inhouden, is het volgens ons de taak van de zorgzame samenleving om bijvoorbeeld kennis op het gebied van financiële ondersteuning meer met elkaar te delen. Niet altijd is men namelijk op de hoogte van de mogelijkheden die er voorhanden liggen. Goede communicatie hieromtrent via de publiektoegankelijke kanalen kan hieraan een goede bijdrage leveren.

Tot slot, het voor de doelgroep ingestelde maatwerkfonds en het daaraan gekoppelde vrijgemaakte bedrag kan op onze instemming rekenen, erop vertrouwend dat het geld via de werkwijze ‘omgekeerde verordening sociaal domein’ op de juiste plek terechtkomt. Want wat Progressief Akkoord betreft, draagt dit bij aan wat wij met z’n allen willen, namelijk dat iedereen in onze samenleving mee kan doen.

Han Bovens