Voor niets gaat de zon op

Progressief Akkoord doet voorstel voor zonnepalen op daken

Zonnepanelen op daken wekken schone en goedkope energie op. Bovendien kost het geen extra ruimte: een dak houdt je droog maar gebruik je verder niet. Zonnepanelen op daken zijn dus een echte ‘no regret’ maatregel die wij van harte ondersteunen. PAK en de VVD hebben daarom het college de opdracht gegeven om zonnepanelen op daken actief te stimuleren.

Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op daken
Steeds meer inwoners en (agrarische)bedrijven leggen zonnepanelen op hun dak. Zo hebben Montfoortse ondernemers op het bedrijventerrein in Montfoort gezamenlijk panelen op hun daken gelegd. En liggen er zonnecollectoren op het Knopenbad. Ook zien wij steeds meer zonnepanelen verschijnen op daken van andere Montfoortenaren en Linschotenaren en bij boerenbedrijven. Wij zijn blij dat zoveel inwoners in onze gemeente schone energie opwekken.

zonnepaneel.jpg

Toch zijn er nog veel daken waar nog zonnepanelen op kunnen
Dat zijn onbenutte kansen want hoe minder zonnepanelen er op daken liggen, hoe meer windmolens en zonnevelden er moeten komen. Daarom hebben wij het college de opdracht gegeven om:

• Maximaal in te zetten op zonnepanelen op daken om het aantal benodigde zonnevelden en windmolens te beperken;
• Inwoners, verhuurders en (agrarische) bedrijven actief te informeren en te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen of te huren;
• Met Woningcorporatie GroenWest af te spreken dat zij de daken van de huurwoningen voorzien van zonnepanelen;
• Het plaatsen van zonnepanelen op woningen binnen het beschermd dorpsgezicht Linschoten of de Montfoortse binnenstad per casus te beoordelen
• Zonnepanelen te leggen op het gemeentelijk vastgoed;
• Bij Stedin te blijven aandringen om het netwerk gereed te maken voor de energietransitie en de aansluitkosten voor hun rekening te nemen;

Met deze opdracht aan het college wil Progressief Akkoord bereiken dat zoveel mogelijk daken vol komen te liggen met zonnepanelen. Om klimaatverandering tegen gaan hebben we die panelen hard nodig.

Energiebesparing is essentieel
De energie die we nodig hebben kunnen we deels opwekken met zonnepanelen op daken. Daarnaast kunnen we nog veel energie besparen. Gewoon door oude apparaten te vervangen voor een zuinigere variant en door huizen te isoleren. Wat je niet gebruikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Wij zijn van mening dat er nog veel energie bespaard kan worden.

Er is meer nodig dan zonnepanelen op daken
De energie die we nodig hebben kunnen we maar deels opwekken met zonnepanelen op daken en energiebesparing. Voor het overgrote deel van onze energie hebben we zonnevelden en windmolens nodig. Daarom hebben wij voor een voorstel gestemd om duurzame energie op te wekken in de gemeente Montfoort.

Lees hier meer over wat Montfoort op het gebied van duurzame energie

 zonnepanelen en heatpipes.jpg