WhatsApp buurtpreventie

Whatsapp-groepen kunnen worden gebruikt als een vorm van buurtpreventie. Via de groep wisselen bewoners van een bepaalde wijk onderling makkelijk en snel informatie uit. Bijvoorbeeld bij verdachte personen, verdacht gedrag of een verdachte situatie. Ook in diverse wijken in Montfoort en Linschoten zijn al Whatsapp-groepen actief.

Progressief Akkoord heeft het college van burgemeester en wethouder een aantal vragen over WhatsApp buurtpreventie gesteld. Onderstaand treft u de vragen met de antwoorden van het college.

Hoe belangrijk vind u WhatsApp-groepen in verband met de veiligheid in straten en/of wijken in onze gemeente?
Antwoord: De gemeente Montfoort vindt burgerparticipatie heel belangrijk. Veiligheid is van ons allemaal en maken we samen. WhatsApp buurtpreventie kan daar een goed voorbeeld van zijn. De politie en de gemeente werken samen aan het bevorderen en instellen van preventieprojecten maar willen niet de regie over WhatsApp-groepen. Inwoners kunnen dat prima zelf. Een WhatsApp-groep kan gebruikt worden als een vorm van buurtpreventie. Via de groep wisselen bewoners van een bepaalde wijk onderling makkelijk en snel informatie uit. Bijvoorbeeld bij verdachte personen, verdacht gedrag of een verdachte situatie. WhatsApp-groepen kunnen goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en jeugdoverlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij bewoners. Voor zover wij weten zijn er zes WhatsApp-groepen actief in diverse wijken in Montfoort.
Voor het starten van een WhatsApp-groep heeft de gemeente een presentatie gemaakt, die voor iedereen beschikbaar is op de website van de gemeente: www.montfoort.nl

Een WhatsApp bord werkt preventief en kost slechts € 48,=. Bent u bereid om zo'n bord aan de WhatsApp groepen in Montfoort ter beschikking te stellen? Antwoord: De gemeente Montfoort vind het belangrijk dat deelnemers aan een WhatsApp-groep hun deelname kenbaar kunnen maken. Daar gaat een preventieve werking van uit. De gemeente meent dat een sticker de meest effectieve manier is om deelname aan een WhatsApp-groep kenbaar te maken. Daarom heeft de gemeente stickers gekocht die gratis ter beschikking worden gesteld. De beheerders van een WhatsApp-groep kunnen deze voor de deelnemers aanvragen bij de gemeente. De stickers kunnen achter een raam worden geplakt zodat duidelijk wordt dat de bewoners van het betreffende huis deelnemer zijn aan de WhatsApp-groep. Inmiddels zijn ruim 120 stickers aan deelnemers ter beschikking gesteld. Er zijn verschillende gemeenten die voor actieve WhatsApp-groepen borden beschikbaar stellen om op die manier de groepen voor een ieder kenbaar te maken. De aanschaf van een bord is inderdaad € 48,- maar de totale kosten per bord inclusief plaatsen en onderhoud/vervanging bedraagt € 160,-. Naast het feit dat de attentiewaarde van borden in het algemeen heel beperkt is gebleken is het beleid van de gemeente Montfoort is er juist op gericht om het aantal borden in de gemeente te verminderen. De gemeente Montfoort heeft er derhalve voor gekozen om geen borden beschikbaar te stellen. 

In IJsselstein kunnen deelnemers van WhatsApp-groepen korting krijgen op de premie van hun verzekering. Kunt u nagaan of dit ook in Montfoort mogelijk is?
Antwoord: In IJsselstein krijgen deelnemers aan WhatsApp-groepen geen korting op de premie van hun inboedelverzekering omdat ze deelnemer zijn aan een WhatsApp groep. In IJsselstein worden inwoners er wel op gewezen dat veel verzekeringsmaatschappijen korting op de premie op hun inboedelverzekeringen verlenen als woningen zodanig beveiligd zijn dat er een Politie Keurmerk veilige Woning (PKVW) is verstrekt. Dit geldt overigens voor alle huiseigenaren in Nederland.

Leon Snoek
November 2017