Groenlinks

logo groenlinks.JPG

GroenLinks maakt vanaf het begin deel uit van Progressief Akkoord, het progressieve samenwerkingsverband in Montfoort/Linschoten. Actieve GroenLinks leden doen mee in het bestuur van Progressief Akkoord, in de fractie en in de vereniging.

GroenLinks is een progressieve partij die een eerlijke, duurzame en rechtvaardige samenleving nastreeft.

“Nederland is een land van vrijheid, van gelijkheid van empathie. Het diepe besef dat we weten dat we bij elkaar horen, dat we het samen moeten doen. Er is meer dat ons bindt dan ons verdeelt”. Deze worden sprak Jesse Klaver in 2017 in de AFAS Live in Amsterdam.  

https://www.facebook.com/groenlinks/videos/1351148824943732/

klimaat.jpg

Ieder mens heeft recht op een behoorlijke bestaanszekerheid, goede huisvesting en toereikende gemeenschapsvoorzieningen. Grote investeringen in het milieu zijn hard nodig. Het doel is een leefbaar milieu en herstel van het ecologisch evenwicht, in het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn.

Het is tijd voor verandering, Voor een tijd waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo en eerlijk delen van egoïsme.

Er moet ruimte zijn in de samenleving voor de ‘zachte’ waarden, zoals oog voor het milieu, het helpen van mensen met minder kansen en de vrijheid om te zijn wie je bent. Vluchtelingen moeten op humane wijze worden opgevangen. Mensen moeten weer vertrouwen in elkaar krijgen.

De Nederlandse economie moet ‘vergroenen’, welzijn moet voorop staan. Schone lucht, het tegengaan van de opwarming van de aarde en het aanpakken van de ‘plastic soep’ (de zeeën vol verpakkingsmateriaal) zijn speerpunten van GroenLinks.

GroenLinks is pro-Europees en is voorstander van een hechte samenwerking. Maar ook binnen de Europese Unie is verandering nodig. De EU moet niet alleen om markt en munt draaien, maar ook mens en milieu beschermen.

team.jpg

Mee doen?

Kijk op de website voor informatie en mogelijkheden om mee te doen en lid te worden.  https://groenlinks.nl/

Aan leden van GroenLinks wordt gevraagd of zij ook lid willen zijn van Progressief Akkoord. Extra kosten zijn daar niet aan verbonden.

Paulien Goedvolk is lokaal contactpersoon van GroenLinks pamgoedvolk@gmail.com

 meet-up.jpg

Meld je aan als lid van GroenLinks.
Vul hiervoor onderstaand formulier in.
We nemen dan spoedig contact met je op.