PVDA

PvdA logo.png

Waarom de PvdA deel uitmaakt van het Progressief Akkoord

De Partij van de Arbeid in Montfoort werkt sinds de jaren zeventig vruchtbaar samen binnen Progressief Montfoort, het huidige Progressief Akkoord. De bundeling van progressieve krachten heeft in het verleden veel opgeleverd. Als we zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen zouden ingaan, zouden we veel te weinig gewicht in de schaal kunnen leggen. Met vijf zetels waren we meer dan eens de grootste fractie in de Montfoortse gemeenteraad.

De Progressief Akkoord-wethouder kwam al een aantal malen uit PvdA-kring. Veel verschillen in opvatting die landelijk spelen, spelen op lokaal niveau geen enkele rol. Wel is het van groot belang dat we op lokaal niveau op zo´n sterke landelijke partij kunnen terugvallen. Er zijn namelijk maar weinig onderwerpen waar Provincie en Rijk niet ook een belangrijke stem in het kapittel hebben. In zulke gevallen is het maar wat gemakkelijk om korte lijnen te hebben met leden van Provinciale Staten en de PvdA-Tweede Kamerfractie. Een telefoontje of mailtje is genoeg om de benodigde informatie binnen te halen. PvdA Eerste Kamerlid Jopie Nooren woont in Linschoten. Het ontbreken van dergelijke lijnen bij partijen die louter lokaal opereren is ronduit schadelijk voor onze gemeente.

Op het gebied van de ruimtelijke ordening hebben we bijvoorbeeld binnen Progressief Akkoord onze visie op Het Groene Hart altijd goed kunnen waarmaken. We blijven ons inzetten voor geconcentreerd bouwen om zo de open ruimte te kunnen behouden. Dat open landschap is wereldwijd uniek. De zorg voor de mensen die minder te besteden hebben blijft voor ons vanzelfsprekend de eerste prioriteit. Doordat het takenpakket van de gemeente de laatste jaren steeds groter is geworden is samenwerking met andere gemeente van het grootste belang.

Ook voor de contacten met andere gemeenten kunnen we bij PvdA-leden in die gemeentebesturen terecht. De ambtelijk samenwerking met IJsselstein was een ramp. Organisatorisch zijn daar onvergeeflijke fouten gemaakt. De politici die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest mogen niet de kans krijgen om zulke fouten opnieuw te maken. Landelijk heeft de PvdA in de afgelopen regeerperiode verantwoordelijkheid genomen voor de noodzakelijke bezuinigingen vooral op het gebied van zorg en welzijn.

De Montfoortse en de Linschotense gemeenschappen zijn bij uitstek in staat om de overgang te maken naar de aanpak waar meer verantwoordelijkheid voor de zorg door mensen zelf gedragen wordt. Onze inwoners van onze gemeente nemen van oudsher op tal van gebieden al zelf de verantwoordelijkheid. Het barst van de ideeën en activiteiten. Nu nog een gemeentebestuur dat klaarstaat om de burger de ruimte te geven om die ideeën te verwezenlijken.

roos-1000x320.png

Meld je aan als lid van de PVDA
Vul hiervoor onderstaand formulier in.
We nemen dan spoedig contact met je op.