Bouwen vraagt om afgewogen keuzes

Vraag een willekeurige inwoner van onze gemeente waar en voor wie er gebouwd moet worden en je krijgt gegarandeerd een antwoord. De een wil dolgraag extra woningen voor jonge gezinnen, de ander pleit met verve voor aangepaste woningen voor senioren en weer een ander hecht prioriteit aan adequate huisvesting voor alleenstaanden.

bouwen 1.jpg
Wat zou het mooi zijn als eenieder op zijn/haar wenken bediend wordt, maar helaas is de spoeling dun en zijn we tevens gebonden aan de door de provincie gestelde grenzen (rode contour). Dat laatste is uiteraard prima, want wij maken ook in regioverband de keuze voor rust en ruimte in het Groene Hart. Dat beperkt natuurlijk grootschalige woningbouw. “Bouwen met respect voor het unieke karakter van onze beide kernen vraagt om afgewogen keuzes”, staat er dan ook in ons programma te lezen.

Zo gebeurt het nu maar al te vaak dat jongeren onze gemeente noodgedwongen verlaten om elders in de omgeving te gaan wonen en een gezin te stichten. Met de vergrijzing op komst kan hiermee ook de vitaliteit van onze kleine gemeenschap op de tocht komen te staan, laat staan dat grootouders hun kleinkinderen graag in de nabijheid zien wonen. Dit aandachtspunt in gedachte nemend en de vraag waar en voor welke andere doelgroepen wij gaan bouwen, zien wij reikhalzend uit naar de Woonvisie, die door het college binnenkort gepresenteerd zal worden. Dat nemen wij als uitgangspunt om er verder invulling aan te geven.

bouwen 2.jpg
Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat er binnen Montfoort en Linschoten nog een aantal geschikte locaties te vinden zijn om gedeeltelijk te kunnen voldoen aan de grote vraag om nieuwe woningen. Gedeeltelijk, omdat wij nu eenmaal beperkt zijn waar het de beschikbare bouwoppervlakte betreft. Uiteraard zal Progressief Akkoord zich sterk maken voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling van het beschikbare aanbod, met zowel oog voor betaalbare sociale huurwoningen, aanbod voor het middensegment als ook appartementen voor senioren. In ieder geval hopen wij van harte dat de stagnering in de woningdoorloop eindelijk eens gaat worden vlotgetrokken

 

Uit ons verkiezingsprogramma:

Het is aantrekkelijk wonen in Montfoort en Linschoten. En dus groeit de behoefte aan betaalbare woningen. Maar het duurdere segment zit op slot en de doorstroom stagneert. Bouwen met respect voor het unieke karakter van onze beide kernen vraagt afgewogen keuzes: niet te veel en vooral met oog voor woonwensen van jongeren en doorstromers en zij die langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen.

Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *