Herontwikkeling Sporthal en Zalencentrum De Vaart

Linschoten kent vele culturele, sociale en sportieve initiatieven. Een aantal activiteiten vindt in het oude dorpshart plaats en is daarmee belangrijk voor het levendig houden van deze historische kern.

In het gebied rond de Vaart ontmoeten kinderen, ouders, sporters, winkelende mensen elkaar. De gemeente moet nu snel, in overleg met de inwoners, ervoor zorgen dat dit een aangename ontmoetingsplek wordt waar ook verenigingen een passend onderkomen kunnen vinden.de Vaart.jpeg

Linschoten heeft een prachtig karakteristiek oud dorpshart en ontwikkelt een vernieuwd dorpshart rond de Vaart. Veel ideeën zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd: zaalruimten voor verenigingen, een echt dorpshuis met een Ontmoetingsplein, een combinatie met appartementen. 

Maar een echt plan van de gemeente ligt er nog steeds niet! De zaalruimtes in de Vaart staan al jajenlang leeg. De sporthal en de grote zaal worden wel gebruikt maar onderhoud wordt niet gepleegd. Zo worden lampen in de grote zaal niet vervangen en worden verzoeken om tijdelijk gebruik te mogen maken van ruimtes afgewezen.

Linschotenloop en De Vaart.jpeg 

De geschiedenis van de Vaart vangt aan in 1973 met de bouw van een dorpshuis, waarin o.a. een gymzaal, een bibliotheek en horeca waren gevestigd. Toen er in 1989 een sporthal verrees, kreeg de gymzaal in Het Dorpshuis een andere functie. Er kwam een zaal met podium, zodat optredens mogelijk werden. Tevens was de zaal geschikt om grote groepen te ontvangen. De zaal werd o.a. gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, nieuwjaarsreceptie, bedrijfsfeestjes, verjaardagspartijtjes, huwelijksfeesten, toneeloptredens, muziekuitvoeringen, etc. Beide gebouwen kwamen onder beheer van de gemeente. 

De exploitatie van de zaalruimten verliep slecht. Het gebouw werd slecht onderhouden.

Stichting LiBel (Linschotens Belang) ging in 2012 in overleg met de gemeente. Wethouder Jonkers leek open te staan voor hun initiatieven maar in 2013 verhuurde de gemeente de ruimtes als antikraak aan het Woerdens Physical Fitness.  De motivatie van de gemeente om niet verder met LiBel in zee te willen gaan, was volgens de verantwoordelijk wethouder omdat LiBel uitsluitend van plan was geweest om grote (en lawaaierige) feesten te organiseren….. 

Toen de gemeente plannen wilde ontwikkelen voor vernieuwing van de Vaart en plein, kwamen de gesprekken met Stichting LiBel weer op gang. In 2014 werd de raad gevraagd om een (extra) bedrag van €80.000 euro uit te trekken voor hernieuwd onderzoek. Na een presentatie van plannen van LiBel besloot de raad geen geld uit te trekken voor extra onderzoek.

Sinds 2015 ligt er een plan van Stichting LiBel om de oude dorpszaal in De Vaart op te knappen en te exploiteren Ook biedt de stichting aan om tot aan het moment dat het complex definitief op de schop gaat, de tijdelijke invulling te organiseren. De stichting opperde om de zaal ‘ aan het dorp’ terug te geven en met behulp van vrijwilligers de toneelzaal en het horecagedeelte op te knappen. De gemeente is hier niet op ingegaan! Ruimtes blijven leegstaan en Linschotenaren zoeken voor activiteiten onderdak in andere gemeenten vinden. Onbegrijpelijk!

In januari vroeg het college aan de raad een krediet van 153.000 euro voor het vervangen van de CV installatie en een dakreparatie en het verwijderen van asbest.

UPDATE nav Raadsbesluit 29 januari.
De fractie van Progressief Akkoord gaf aan daar wel mee in te willen stemmen onder voorwaarde dat gebruik van de leegstaande zalen werd toegestaan. De fractie diende daarvoor samen met D66 een amendement in om per direct het zalencentrum antikraak beschikbaar te stellen aan Stichting Libel voor het organiseren van niet-commerciële activiteiten. De hele raad stemde hiermee in!

LiBel verliet in jubelstemming de raadzaal. ‘Een historische raadsvergadering waarin unaniem besloten is om dorpshuis De Vaart – via de LiBel – terug te geven aan de inwoners van Linschoten’, tweette voorzitter Frans van Petegem.

De eerste stap om te komen tot een ontmoetingsplek waar activiteiten voor het dorp georganiseerd kunnen worden en waar verenigingen een passend onderkomen kunnen vinden, is hiermee gezet.

Progressief Akkoord wil dat de tweede stap, een plan voor een vernieuwd dorpshart, dit jaar in overleg met LiBel en bewoners wordt opgesteld.

 

AAN DE SLAG!

Uit het verkiezingsprogramma

Een kloppend dorpshart met een dorpshuis in de Vaart.

In het gebied rond de Vaart ontmoeten kinderen, ouders, sporters, winkelende mensen elkaar. De gemeente moet nu snel, in overleg met de inwoners, ervoor zorgen dat dit een aangename ontmoetingsplek wordt waar ook verenigingen een passend onderkomen kunnen vinden.

Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *