Linschoten als parel van Het Groene Hart

Linschoten-3.jpg
Als je vanaf de drukke snelweg Utrecht - Den Haag (A12) de provinciale weg richting Montfoort neemt, en vervolgens na een paar fiets- of autominuten de eerste afslag, dan kom je in een heel andere wereld: een authentiek dorp met veel groen dat door een eeuwenoud kronkelend riviertje wordt doorkruist. Je bent dan in het dorp Linschoten dat met recht wordt aangeduid als de ‘Parel van het Groene Hart’. Linschoten ligt in de Lopikerwaard, een gebied met een ruim aanbod van wandel- en fietspaden in een uniek weidegebied met veel oude boerderijen.
Linschoten-4.jpg
Linschoten is echter geen museumstuk, het is een levendig dorp waar het fijn is om te wonen. Om aan de groeiende woningbehoefte te voldoen zijn er nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Ook in deze nieuwbouwwijken is het van belang het groene karakter van het dorp te behouden. Op initiatief van inwoners is daarom ‘Linschoten Natuurlijk’ gelanceerd. In samenwerking met Streekfonds Lopikerwaarden wil deze groep Linschoten niet alleen groener maar ook kleurrijker maken. 

Linschoten-1.jpg

Linschoten Natuurlijk’ wil - met oog voor biodiversiteit en gericht op de relatie tussen flora en fauna - Linschoten nog aantrekkelijker maken met bloeiend groen. De komende jaren wordt aandacht besteed aan het aanpassen van de groene ruimten in het dorp om bijen en andere insecten een habitat te bieden. Ook is inmiddels op initiatief van de groep het maaibeleid langs de provinciale weg aangepast. De bermen zullen steeds meer bloemen krijgen zoals knoopkruid, koekoeksbloem en margrieten. Hiermee wordt ook de rand van het dorp aantrekkelijk voor voorbijgangers en Linschotenaren. Een voorbeeld van een burgerinitiatief in samenspraak met de lokale overheid, waarvan er in de toekomst hopelijk nog velen volgen.

Netty Dorrestijn

Linschoten-2.jpg

Progressief Akkoord steunt het initiatief van Linschoten Natuurlijk.
Ja, goed initiatief
Nee, laat de natuur met rust
Geen mening

Uit ons verkiezingsprogramma:

Progressief Akkoord wil de omgeving groener maken (bijvoorbeeld het stimuleren van adoptiegroen) en de biodiversiteit vergroten. Burgerinitiatieven die bijdragen aan de hoeveelheid, kwaliteit en diversiteit van groen (waaronder bermen in het buitengebied) worden via duidelijke spelregels ondersteund. 

Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *