Samenwerking als ambitie..........

......maar dan wel in het belang van de inwoners!

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. De gemeente Montfoort, is net als andere kleine gemeenten, de laatste jaren geconfronteerd met een substantiële uitbreiding en verzwaring van het takenpakket. Dat maakt nauwe samenwerking met andere gemeenten niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Geen gemeente kan er dus meer omheen: samenwerking. Er wordt samengewerkt om financiële voordelen te behalen, een hogere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren of om de decentralisatieopgaven vanuit Den Haag aan te kunnen. En dit geldt ook voor Montfoort. Nu al is Montfoort niet of nauwelijks in staat om een aantal zaken te financieren of te organiseren. Denk aan handhaving of aan het verdwijnen van de bibliotheek.
samenwerking.jpg
Op 20 december 2017 is door de gemeenteraad van IJsselstein UW Samenwerking, de ambtelijke samenwerking met IJsselstein, om zeep geholpen. Wij blijven overtuigd van de voordelen van samenwerking. Echter, het is vooral de invulling van die samenwerking, die onze aandacht heeft. De samenwerking moet namelijk gericht zijn op de meerwaarde voor de inwoners en kan -indien noodzakelijk- leiden tot herindeling.

Als Progressief Akkoord kijken we graag naar concrete mogelijkheden van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met andere gemeenten in het Utrechtse deel van het Groene Hart. Begin 2018 is hierover een conferentie gepland. Wij zijn ervan overtuigd dat het bouwen aan Montfoort als ‘sterk merk’ kan worden gecombineerd met een intensieve samenwerking met gemeentes in de regio.
We kijken dan naar Woerden, Oudewater, Lopik en IJsselstein. Nu reeds wordt er
op veel terreinen deelgenomen aan diverse gemeenschappelijke regelingen.

Maar er moet vooral scherp worden gelet op de bevoegdheden die worden overgedragen. Evalueer ten minste eenmaal per periode de afgegeven mandaten en overgedragen bevoegdheden. Onze raad mag niet buitenspel komen te staan.

Ook mag er meer nadruk liggen op het toetsen van de meerwaarde. Bepaal vooraf duidelijk wat de besluiten moeten opleveren. Leiden eerder genomen besluiten in de praktijk toch niet tot voldoende meerwaarde? Durf ze dan ook terug te draaien.         

In de huidige begroting is slechts 15% vrij besteedbaar budget, de rest betreft vaste lasten als salarissen, huisvesting, ICT en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Voor de klassieke samenwerkingsverbanden zoals verbonden partijen, subsidierelaties en inkooprelaties is de controle en de verantwoording sterk geformaliseerd. Voor de nieuwere samenwerkingsverbanden moet dit ontwikkeld worden met als doel: grip op de kosten en baten die Montfoort uit de samenwerking haalt.

Maar wat is er de afgelopen periode dan gebeurd??
De liaison die Montfoort begin 2012 aanging met haar buurgemeente IJsselstein wekte indertijd niet bij elke fractie in de raad enthousiaste gevoelens op. En dat gold evenzeer voor onze inwoners, die nogal verdeeld waren over dat prille gesnuffel aan elkaar. Een indertijd door Progressief Akkoord uitgezette enquête toonde dat maar weer eens onomstotelijk aan: veel mensen vinden Woerden minstens zo interessant als samenwerkingspartner voor Montfoort. Maar IJsselstein en Montfoort lieten elkaar niet los, de relatie werd een stuk serieuzer en men vond elkaar in januari 2014 in een vergaand samenwerkingsverband:  de gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking. 

Voor de duidelijkheid: dit besluit werd door het toenmalige college genomen, bestaande uit: Inwonersbelangen Montfoort /Linschoten, CDA en ChristenUnie.  

Aan de gemeenteraad werd beloofd dat die innige ambtelijke verstrengeling ons binnen twee jaar behoorlijk wat voordelen zou gaan opleveren. Echter, hoe oprecht de twee gemeenten elkaar in de blauwe ogen keken, de ambtelijke en politieke realiteit bleek een stuk weerbarstiger te zijn. Nu weten we: er zijn niet altijd gelukkige keuzes gemaakt, er is na twee jaar sprake van een overbelaste organisatie en we blijken de komende drie jaar bijna 200.000 euro per jaar nodig te hebben om een en ander weer gezond te krijgen.

Maar dit is nu verleden tijd. Het besluit van de IJsselsteinse gemeenteraad heeft er voor gezorgd dat we weer opnieuw kunnen beginnen…

Uit ons verkiezingsprogramma:

In de komende raadsperiode zal actief gezocht moeten worden naar concrete mogelijkheden van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met andere gemeenten in het Utrechtse deel van het Groene Hart.

Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *