Supporter van het ondernemersfonds en citymarketing

Met steun van Progressief Akkoord profileert ondernemend Montfoort zich als trouwstad.
Typisch een voorbeeld hoe bestaande kwaliteiten drager kunnen zijn voor nieuwe economische ontwikkelingen. Volgens Progressief Akkoord zijn hieraan tal van nieuwe initiatieven te koppelen, die op zich weer bijdragen aan nieuwe economische kansen. De gemeente en de ondernemers moeten samen actief dit soort initiatieven opzoeken en concrete plannen en acties afstemmen met de inwoners.

Daarmee zetten we Montfoort en Linschoten als aantrekkelijke verblijfsplaats op de kaart. Vanuit de provincie wordt gevraagd om een regionale afstemming t.a.v. bedrijventerreinen. In onze gemeente is er dan ook nog maar weinig uitbreidingsmogelijkheid. Leegstaande panden op bestaande bedrijventerreinen moeten we zien te voorkomen.

 supporter-logo.PNG

Gemeente Montfoort moet haar toeristische potentie beter benutten. Een goede basis is aanwezig met de ligging van Montfoort aan de Hollandse IJssel, bijzondere monumenten, landgoed Linschoten, een compleet horeca-aanbod, voldoende mogelijkheden voor overnachting en routes voor wandelen, fietsen en varen.  

De gemeenteraad heeft ingestemd met het toekomstbeeld recreatieve en ontspannen stad. In dit scenario wordt prioriteit gelegd bij het versterken van de recreatieve- en verblijfsfunctie van de stad. Door de ligging van Montfoort in het Groene Hart zijn er voldoende aanknopingspunten om deze functie te versterken. Onder de Boompjes wordt ontwikkeld met als doel om de recreatieve functie te versterken. De winkelstraten blijven bereikbaar, maar autoverkeer wordt ontmoedigd. Nagedacht wordt over hoe de voetgangersfunctie kan worden versterkt. Hoewel hierbij moet worden opgemerkt dat buitenlanders nauwelijks gebruik maken van het Groene Hart en Nederlanders weinig op vakantie gaan in deze regio. De sector recreatie en toerisme draagt momenteel 2 tot 3 procent bij aan de economie. Het versterken van de recreatieve functie van de stad zal een beperkt resultaat kennen. Hierbij kan gedacht worden aan zakelijke recreatie (vergaderingen/symposia e.a. koppelen aan recreatie) en dagtochten zoals fietsers, wandelaars en kano-opstapplaatsen.

Wij zijn van mening dat de binnenstad een levendiger en een prettige verblijfplaats moet worden.

Nu wordt de binnenstad van Montfoort voor een groot deel nog gedragen door de retail. De wereld van de retail is echter definitief veranderd en zal in de gemeente Montfoort in de toekomst steeds meer onder druk komen te staan en kan leiden tot leegstand in Montfoort en Linschoten.

Wij denken dat dit kansen biedt om alternatieve, innovatieve en creatieve ideeën tot uiting te laten komen. Ook het ondernemersfonds ziet hier kansen om de activiteiten in de binnenstad van Montfoort te verbreden. Met de oprichting van het ondernemersfonds is er bij de ondernemers een verbondenheid ontstaan die kansen biedt om Montfoort nu gezamenlijk op de kaart te gaan zetten.

De winkeliersvereniging heeft hiertoe initiatief genomen, hierbij worden zij ondersteund door het ondernemersfonds. Daarnaast zijn ook andere partijen die de gemeente Montfoort een warm hart toedragen en creatieve ideeën hebben om invulling te geven aan ‘het vermarkten’ van Montfoort.

Alle bovengenoemde betrokken partijen participeren op vrijwillige basis vanuit hun eigen organisatie. Een professionele coördinator die partijen bij elkaar brengt (bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van arrangementen) en het gezamenlijk belang bewaakt is essentieel. Daarnaast moeten er marketing-acties uitgevoerd kunnen worden.

Progressief Akkoord ondersteunt deze ontwikkeling die uiteindelijk gaat bijdragen aan een levendiger Montfoort en Linschoten.

Uit ons verkiezingsprogramma:

Bewoners kennen hun wijk als geen ander. Initiatieven vanuit de wijken worden van harte ondersteund, en wat Progressief Akkoord betreft blijft dit zo. De komende periode willen we de betrokkenheid van de bewoners nog verder versterken.  


Download ons verkiezingsprogramma

Schrijf je nu in voor
onze nieuwsbrief!

Compleet Verplichte velden *