Maak kennis met Progressief Akkoord

Progressief Akkoord prijst zich gelukkig met een groot aantal actieve leden. Zij verbinden zich aan onze partij omdat zij hun steentje willen bijdragen aan een sociaal en duurzaam Montfoort en Linschoten. Progressief Akkoord staat klaar om een progressief geluid te laten horen in de gemeenteraad van Montfoort en Linschoten. Maak kennis met ons team.

Raad

Maak kennis met onze raadsleden. De raad is het belangrijkste politieke orgaan in onze gemeente. De raad neemt beslissingen, controleert het college en bepaalt de koers. Van groot belang is het dan ook dat Progressief Akkoord in de raad vertegenwoordigd is door enthousiaste en vakkundige raadsleden.

Commissieleden

Maak kennis met onze commissieleden. In de commissies wordt het voorbereidende werk gedaan voor een goede besluitvorming in de raad. Met het stellen van vragen, veelal van technische aard, ondersteunen zij de raadsleden in het nemen van weloverwogen beslissingen tijdens de raadsvergadering. Commissieleden van Progressief Akkoord zijn inhoudelijk goed ingevoerd in zaken die spelen in Montfoort/Linschoten.

Programma 2022-2026

Progressief Akkoord neemt in onze gemeente een unieke positie in. De enige en tevens de oudste lokale progressieve partij van Montfoort. Al bijna 50 jaar behartigen wij op betrouwbare, lokaal betrokken en bevlogen wijze de belangen van de inwoners van Montfoort/Linschoten.