Standpunten

Wij willen Montfoort en Linschoten mooier maken.
Samen met u bepalen we de toekomst van onze gemeente.
Dit zijn onze standpunten:

Woningbouw

Bouwen van huizen is essentieel voor Montfoort en Linschoten.

Doorstroming

Woonvisie 2019 – 2030 is gereed. Het wordt nu tijd om meer in detail over de invulling na te denken.

Financiën

De gemeente Montfoort is de laatste jaren geconfronteerd met een flinke uitbreiding en verzwaring van het takenpakket.

Klimaat en Duurzaamheid

Progressief Akkoord heeft de ambitie om in 2030 in Montfoort onze eigen energie op te wekken.

Binnenstad

De binnenstad van Montfoort wordt gefaseerd aangepakt. Werkzaamheden die tot doel hebben dat voetgangers en fietsers ruim baan krijgen.

Linschoten

Een van de vijftig mooiste dorpen van Nederland met een aantrekkelijke historische kern.

Bibliotheek

De bibliotheek is terug. In een nieuw jasje, onder het dak van het Doe Mee Huis.

Zorg

Toenemende vergrijzing vraagt ook in onze gemeente de realisering van de juiste woonvormen voor onze oudere inwoners

Buitengebied

Zuinig zijn op ons landelijk buitengebied betekent het voorkomen van verrommeling.

Toerisme

Voor de Montfoortse economie wordt toerisme steeds belangrijker. Inkomsten daaruit stijgen en dat geldt ook voor de toeristisch-recreatieve sector in de provincie Utrecht.

Regio

Hoewel Montfoort een zelfstandige gemeente is, neemt de invloed vanuit de regio steeds verder toe

Samen

Het cement in onze lokale gemeenschap wordt gevormd door o.a. het Knopenbad, Zanglust, Scouting Montfoort, Linfano, Stichting Tent Activiteiten Montfoort, Knooppunt, Toneelvereniging Jan Claussen, Montfoort S.V.’19.