Linschoten

 

Kenmerkend is de grote betrokkenheid van Linschotenaren voor hun dorp. De inzet voor goede voorzieningen en bekommernis om mede-dorpsgenoten staan centraal.
Een van de vijftig mooiste dorpen van Nederland met een aantrekkelijke historische kern en een uitstekend wandel- en fietsknooppunt dat recreanten vanuit de regio aantrekt. Nieuwe op toerisme gerichte initiatieven zal Progressief Akkoord toejuichen. Maar ook  een nieuwe en levendige ontmoetingsplek, nu de oude Vaart verdwijnt.

Naast het stimuleren van woningbouw, zodat zowel de oudere generatie als de jongeren in dit mooie dorp kunnen blijven wonen, zet onze partij zich ook in voor het zoveel mogelijk op peil houden van het voorzieningenniveau in Linschoten. Niet alleen een bakker, slager en supermarkt zijn daarbij essentieel, maar evenzeer een gemeenschapsruimte, waar men elkaar kan ontmoeten.

Nu het Burgemeester de Geusplein aangepakt gaat worden en wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk plein, waar wonen en ontmoeten samenkomen, is het van groot belang om inwoners vanaf begin af aan mee te nemen in het hele proces.

Daarnaast kent het dorp een bijzondere historische kern, waar wij trots op zijn. Trots die de dorpsgenoten ten diepste met elkaar verbindt. Het is Progressief Akkoord dan ook veel aan gelegen zuinig om te gaan met dit kostbaar historisch erfgoed. En dit ook mede met het oog op de aantrekkingskracht die het heeft op de bezoekers van buitenaf. Als ideaal wandel- en fietsknooppunt neemt Linschoten een unieke plaats in deze regio in en zijn Woerden, Oudewater en Montfoort binnen een kleine afstand te bereiken.

Initiatieven om toeristen aan het dorp te verbinden zijn dan ook van harte welkom en kunnen rekenen op onze sympathie. Maar naast de gekoesterde museale uitstraling van Linschoten, moet ons inziens vooral geïnvesteerd worden in het toekomstbestendig maken van het dorp en dan heeft woningbouw voor ons een topprioriteit.