Progressief Akkoord prijst zich gelukkig met een groot aantal actieve leden. Wat hen vooral bindt is het zich herkennen in het progressieve karakter van onze partij. Van daaruit wordt gedacht, gediscussieerd en uiteindelijk gehandeld. Mensen die met beide voeten in onze samenleving staan, zich erbij betrokken voelen en graag hun steentje willen bijdragen aan een rechtvaardiger en duurzamere wereld. Mensen die zich inzetten voor de publieke zaak en die met elkaar proberen om het progressieve gedachtegoed zo concreet mogelijk te vertalen voor Montfoort en Linschoten.

Ilse van der Horst Lijsttrekker

1. Ilse van der Horst

Lijsttrekker Ilse van der Horst is niet onbekend met het raadswerk.  Sinds twee jaar is zij commissielid. Ilse is geboren en getogen Montfoortenaar en woont samen met haar vriend. In het dagelijks leven is ze beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente De Ronde Venen. “Duurzaamheid gaat mij aan het hart. Ik wil dat het ook voor mijn generatie én toekomstige generaties hier fijn leven is. Daarnaast weet ik uit eigen ervaring hoe moeilijk het is als starter een woning te kopen. Ik wil mij daarom inzetten voor woningbouw voor jongeren. Jongeren in Montfoort en Linschoten verdienen dat.”

Lees hier het uitgebreide verhaal van Ilse verder-->>

Paul Pennarts

2. Paul Pennarts

Paul Pennarts is jarenlang commissielid geweest en staat dus nu kandidaat voor de gemeenteraad. Als internet ondernemer is Paul actief in de marketing en techniek. “Montfoort is een fijne plek om te wonen en ik zet mij in om dit voor de inwoners zo goed mogelijk in stand te houden. Mijn aandacht gaat uit naar het continueren van een goed ondernemersklimaat, zorgvuldig omgaan met onze groene omgeving en aandacht voor onze verenigingen die Montfoort en Linschoten telt.

Lees hier het uitgebreide verhaal van Paul verder-->>

 Anna van Eijk-Eling

3. Anna van Eijk-Eling

Nieuwkomer in de politiek is Anna van Eijk-Eling uit Linschoten, waar zij is geboren en getogen en met haar man en kinderen woont. “Voor mij was Linschoten een heerlijke plaats om op te groeien. Veel groen, een veilige omgeving en alle noodzakelijke voorzieningen. Dat gun ik iedereen en daar wil ik mij hard voor maken in de gemeenteraad. Anna heeft bestuurservaring opgedaan in het Oranjecomité van Linschoten waarin zij jaren actief is geweest en als lid van de ouderraad van de kinderopvang in Linschoten. In het dagelijks leven werkt Anna als bedrijfsleider in een boekhandel.

Lees hier het uitgebreide verhaal van Anna verder -->>

Eric Vink

4. Eric Vink

Mooi centraal gelegen in het Groene Hart, dat was de reden om zo’n dertig jaar geleden te verhuizen naar Linschoten. Eric Vink woont daar met veel plezier en dat moet zo blijven. Tegelijkertijd: we kunnen niet alles op slot zetten. De wereld verandert en daar moeten we verstandig mee omgaan. Sinds november 2016 ben ik daarom commissielid, met speciale aandacht voor ruimtelijke ordening, landschap, klimaat en (burger)participatie. De politiek is niet nieuw voor me. In Haarlem draaide ik mee in de - toen nog - PPR en in de eerste tien jaar hier zat ik in het bestuur van Progressief Akkoord. Daarna kregen mijn gezin en werk voorrang, tot GroenLinks me vroeg als commissielid voor Progressief Akkoord.

Leo Hammendorp

5. Leo Hammendorp

Leo Hammendorp heeft tijdens zijn werkzaam bestaan veel internationaal gereisd. Door dat reizen zie je niet alleen de wereld door andere ogen, maar ook krijg je een ander gevoel voor de lokale situatie. Het was dan ook niet zo moeilijk om ja te zeggen tegen deelname aan de raadsfractie van Progressief Akkoord en later als fractievoorzitter op te treden. In de raad kan ik meewerken om Montfoort een betere plaats te maken, door alle bevolkingsgroepen een eerlijke kans te geven, door doordacht aan woningbouw te werken, door te werken aan een gezelligere binnenstad. Maar gelijktijdig ook als Montfoort de verantwoordelijkheid te nemen voor onderwerpen die onze gemeente te boven gaan, door regionale samenwerking en werken aan b.v. onze bijdrage aan de energietransitie en zorgen dat het mooie landschap behouden blijft.

6. Leon Snoek

Ik ben actief als gemeenteraadslid, waarbij ik me voornamelijk richt op ruimtelijke ontwikkeling (woonkernen Montfoort en Linschoten en het buitengebied), ruimtelijk beheer (groen, afval), economische ontwikkeling, veiligheid en milieu. Werkzaam als adviseur business control bij de Gemeente Utrecht, daarnaast als vrijwilliger betrokken bij platform Duurzaam Montfoort. Duurzaamheid is voor mij uitgangspunt, want ook in Montfoort en Linschoten hebben we een bijdrage te leveren aan een duurzame en leefbare wereld. Daarnaast kan ik als adviseur business control de financiële stukken van de gemeente beoordelen; efficiency en kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners van Montfoort en Linschoten staan - bij welke samenwerkingsvorm dan ook - voor mij voorop.

7. José van Dijk

Lokale politiek zit in mijn bloed en Progressief Akkoord is mijn club. Ik ben opgegroeid in een gezin waar politiek altijd aanwezig was. Mijn vader was raadslid en wethouder in Woerden. Neergestreken in Linschoten in 1989 meldde ik mij bij Progressief Akkoord. In 1990 werd ik raadslid en van 1994 tot 2002 wethouder. Daarna ondernemer geworden. Maar het bloed kruipt.... en nu dus alweer een paar jaar actief als bestuurslid.

8. Han Bovens

De liefde voor de taal heeft mij indertijd aangezet om in mijn werkzame bestaan jonge mensen hierin mee te nemen en te onderwijzen. Tot op de dag van vandaag doe ik dit nog met enorm veel plezier. Dat geldt ook voor mijn raadswerk. Sinds 2014 zit ik voor Progressief Akkoord in de gemeenteraad, eerst als raadslid en sinds de collegewisseling eind 2015 als fractievoorzitter. Goed om te ervaren dat het werk binnen de fractie gedragen wordt door een groep enthousiaste mensen. Steunfractieleden, Forumleden en raadsleden van Progressief Akkoord zetten zich gezamenlijk in voor de verdere ontwikkeling van Montfoort en Linschoten. Samen met hen wil ik hier graag een bijdrage aan leveren. Het is prettig wonen in Montfoort en Linschoten. Dat gunnen wij natuurlijk ook de komende generaties en dan vraagt dit op de eerste plaats om een transparante visie op de toekomst. In ons partijprogramma hebben wij dan ook getracht helder te verwoorden waar wij voor staan en welke keuzes wij hierin maken. Hierin herken ik mijzelf en dat maakt dat ik mij thuis voel bij een partij die zich sterk maakt voor de leefbaarheid en duurzaamheid van onze unieke omgeving, die opkomt voor hen die lastig de weg in onze samenleving kunnen vinden, die een oor heeft voor de roep uit die samenleving om o.a. goede woningen en om een terugkeer van de bibliotheek, die ook zijn blik naar buiten durft te richten voor nieuwe samenwerkingsvormen, maar vooral een partij die slagvaardig en lokaal betrokken is. Die partij heet Progressief Akkoord.

9. Pauline Goedvolk

Van 2008-2010 was ik wethouder in Montfoort. Ik heb o.a. een bijdrage mogen leveren aan woningbouwprojecten in de kernen Montfoort en Linschoten, het beschermen van het buitengebied, het faciliteren van lokale ondernemers en ik heb samen met de inwoners een visie op Linschoten opgesteld. Na de verkiezingen kwam Progressief Akkoord helaas niet terug in het college. Ik ben nu adviseur van de gemeenteraad in de gemeente Krimpenerwaard. Bij Progressief Akkoord wil ik mij inzetten voor het terugbrengen van een fysieke bibliotheek in beide kernen, voor een duurzame leefomgeving, dit in samenwerking met inwoners en lokale ondernemers, het beschermen van het buitengebied en het verbeteren van de communicatie met de inwoners. Ik wil mij vooral richten op de kern Linschoten. De Vaart en omgeving moet nu eindelijk aangepakt worden! De gemeente moet snel, in overleg met stichting Libel en inwoners, ervoor zorgen dat dit een aangename ontmoetingsplek wordt waar verenigingen een passend onderkomen kunnen vinden. Stichting Libel heeft daarvoor al in 2015 een mooi plan ingediend. AAN DE SLAG!

10. Kristina Hochschild

11. Christian Pennarts

12. Bert Hummel