Progressief Akkoord bouwt door


De afgelopen vier jaar hebben we in het dagelijks bestuur van de gemeente gezeten. Onze raadsleden en wethouder hebben hun stinkende best gedaan om de standpunten van Progressief Akkoord in de praktijk te brengen. Soms is dat niet gelukt, maar heel vaak wel.

Met gepaste trots noemen we bijvoorbeeld  de herstart van onze bibliotheek, groen licht voor het nieuwe scholencomplex aan de Parklaan en een belangrijke besluit tot de bouw van 430 woningen. Maar daarnaast zijn er meerdere grote en kleine successen geboekt. Dus we willen door!

Dat  is het  motto van ons  verkiezingsprogramma, Daarin staan de zaken die voor ons de komende vier jaar belangrijk zijn.  
Nieuwsgierig ?  lees verder-->> 

.

Het Kindcentrum Montfoort heeft vandaag, woensdag 22 maart, het hoogste punt bereikt van het nieuwe…

22-03-2023
Hoogste punt Kindcentrum Montfoort bereikt

Motie Bakkershuis moet blijven Raadsbreed aangenomen!! Tijdens de raadsvergadering van 20 maart…

20-03-2023
Bakkershuis blijft open!

Op zaterdag 21 januari was het zover: de open dag van de milieustraat in Montfoort! In samenwerking…

21-01-2023
Open dag van de milieustraat Montfoort

Standpunten

Voor de Montfoortse economie wordt toerisme steeds belangrijker. Inkomsten daaruit stijgen en dat…

Toerisme

Bouwen van huizen is essentieel voor Montfoort en Linschoten.

Woningbouw

Woonvisie 2019 – 2030 is gereed. Het wordt nu tijd om meer in detail over de invulling na te denken.…

Doorstroming

Wat hebben we bereikt?

-Nieuw scholencomplex aan de Parklaan 
-Locaties aangewezen voor de bouw van 430 woningen
-De bibliotheek is terug 
-Regeling die verduurzaming betaalbaar maakt voor iedereen (GVR)
-Beheer van De Vaart overgedragen naar Libel en SBML
-Financieel zware periode afsluiten en uit de provinciaal toezicht door een consequent voorzichtig beleid, zonder onze (sociale) voorzieningen aan te tasten
-Start gemaakt met invulling woonvisie door keuze bouwlocaties
-Inventarisatie wijk Keizerrijk en start verbetering (sportcoaches)
-Start huis van Ervaring, met eigen locatie in Montfoort
-Continuering Ondernemersfonds
-Inclusie integreren in de processen
-Verbeteren Doeldijk / Cattenbroek inclusief
- herinrichting binnenstad (Hofstraat-Om 't Hof-Hofplein) met aandacht voor fietsers en wandelaars
- nieuwbouw brandweerkazerne Montfoort
- cultuurhistorische waardenkaart
- herstel stadsmuur Montfoort
- ondertekening Regenboog akkoord
- Energietuin Mastwijk
- aansluiting bij Statiegeldalliantie
- bedrijfsvoering (ambtelijke organisatie) op orde
- initiatieven in het kader van vitaliteit (i.s.m. Montfoort Vitaal)
- motie ‘compensatieregeling sociale woningbouw’ (geld voor betaalbare woningbouw) aangenomen
- motie 'zelfbewoningsplicht' aangenomen
- motie '30 km per uur in de bebouwde kom' aangenomen
- motie 'handhaving Heeswijk 120' aangenomen
- motie 'implementatie VN-verdrag handicap' aangenomen
- motie 'verplaatsing hinderlijke en/of risicovolle bedrijven' aangenomen
- motie 'stimulering zon op gebouwen' aangenomen
- motie 'opknappen fietspad Knollemanshoek/Achtersloot en Blokland' aangenomen
- motie 'P&R terrein Lage Kade terug in oorspronkelijke staat' aangenomen

Daarnaast hebben wij meerdere grote en kleine successen geboekt.
Dit geeft energie en daarom bouwen we door!
 
 

Dit willen wij nog meer bereiken

o    Bouwen voor jong en oud
o    De Geusplein wordt gezellig dorpsplein met muziektent
o    De Plaats wordt het kloppend hart van Montfoort
o    We koesteren ons groene buitengebied
o    Make-over voor de speeltuinen in Montfoort en Linschoten
o    Ouderenzorg is onze zorg: Montfoort krijgt een verpleeghuis
o    Duurzaamheid loont
o    Elkaar ontmoeten doe je in de bieb
o    Gezonde financiën vraagt om samenwerking in de regio
o    Iedereen doet mee!