Progressief Akkoord bouwt door


De afgelopen vier jaar hebben we in het dagelijks bestuur van de gemeente gezeten. Onze raadsleden en wethouder hebben hun stinkende best gedaan om de standpunten van Progressief Akkoord in de praktijk te brengen. Soms is dat niet gelukt, maar heel vaak wel.

Met gepaste trots noemen we bijvoorbeeld  de herstart van onze bibliotheek, groen licht voor het nieuwe scholencomplex aan de Parklaan en een belangrijke besluit tot de bouw van 430 woningen. Maar daarnaast zijn er meerdere grote en kleine successen geboekt. Dus we willen door!

Dat  is het  motto van ons  verkiezingsprogramma, Daarin staan de zaken die voor ons de komende vier jaar belangrijk zijn.  
Nieuwsgierig ?  lees verder-->> 

.

50 jaar Progressieve politiek - 1973-2023 Daar waar landelijk twee progressieve partijen in aanloop…

26-09-2023
50 jaar

Sinds de gemeente Montfoort aankondigde om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om windturbines te…

28-08-2023
Ilse en Dick zijn wel voorstanders van windmolens

Op een stralende vrijdagmiddag, 2 juni, verzamelden tientallen belangstellende zich op het erf van…

03-06-2023
Een bruisende Linschotense Kunstroute

Op een stralende vrijdagmiddag, 2 juni, verzamelden tientallen belangstellende zich op het erf van…

02-06-2023
Bijzondere editie duurzaamheidsprijs 2023

Op 30 mei 2023 besloot de gemeenteraad van Montfoort om de eerste woningen te verduurzamen met…

01-06-2023
Start Gemeentelijke Verduurzamingsregeling

Met groot enthousiasme opende Wethouder Kees van Dalen vandaag, op 31 mei, de prachtige nieuwe…

31-05-2023
Bibliotheek Het Groene Hart in Linschoten geopend

Standpunten

Het cement in onze lokale gemeenschap wordt gevormd door o.a. het Knopenbad, Zanglust, Scouting…

Samen

De gemeente Montfoort is de laatste jaren geconfronteerd met een flinke uitbreiding en verzwaring…

Financiën

Een van de vijftig mooiste dorpen van Nederland met een aantrekkelijke historische kern.

Linschoten

Wat hebben we bereikt?

-Nieuw scholencomplex aan de Parklaan 
-Locaties aangewezen voor de bouw van 430 woningen
-De bibliotheek is terug 
-Regeling die verduurzaming betaalbaar maakt voor iedereen (GVR)
-Beheer van De Vaart overgedragen naar Libel en SBML
-Financieel zware periode afsluiten en uit de provinciaal toezicht door een consequent voorzichtig beleid, zonder onze (sociale) voorzieningen aan te tasten
-Start gemaakt met invulling woonvisie door keuze bouwlocaties
-Inventarisatie wijk Keizerrijk en start verbetering (sportcoaches)
-Start huis van Ervaring, met eigen locatie in Montfoort
-Continuering Ondernemersfonds
-Inclusie integreren in de processen
-Verbeteren Doeldijk / Cattenbroek inclusief
- herinrichting binnenstad (Hofstraat-Om 't Hof-Hofplein) met aandacht voor fietsers en wandelaars
- nieuwbouw brandweerkazerne Montfoort
- cultuurhistorische waardenkaart
- herstel stadsmuur Montfoort
- ondertekening Regenboog akkoord
- Energietuin Mastwijk
- aansluiting bij Statiegeldalliantie
- bedrijfsvoering (ambtelijke organisatie) op orde
- initiatieven in het kader van vitaliteit (i.s.m. Montfoort Vitaal)
- motie ‘compensatieregeling sociale woningbouw’ (geld voor betaalbare woningbouw) aangenomen
- motie 'zelfbewoningsplicht' aangenomen
- motie '30 km per uur in de bebouwde kom' aangenomen
- motie 'handhaving Heeswijk 120' aangenomen
- motie 'implementatie VN-verdrag handicap' aangenomen
- motie 'verplaatsing hinderlijke en/of risicovolle bedrijven' aangenomen
- motie 'stimulering zon op gebouwen' aangenomen
- motie 'opknappen fietspad Knollemanshoek/Achtersloot en Blokland' aangenomen
- motie 'P&R terrein Lage Kade terug in oorspronkelijke staat' aangenomen

Daarnaast hebben wij meerdere grote en kleine successen geboekt.
Dit geeft energie en daarom bouwen we door!
 
 

Dit willen wij nog meer bereiken

o    Bouwen voor jong en oud
o    De Geusplein wordt gezellig dorpsplein met muziektent
o    De Plaats wordt het kloppend hart van Montfoort
o    We koesteren ons groene buitengebied
o    Make-over voor de speeltuinen in Montfoort en Linschoten
o    Ouderenzorg is onze zorg: Montfoort krijgt een verpleeghuis
o    Duurzaamheid loont
o    Elkaar ontmoeten doe je in de bieb
o    Gezonde financiën vraagt om samenwerking in de regio
o    Iedereen doet mee!