Home

Op weg naar vernieuwd

Burgemeester de Geusplein

 vaart.JPG

 

 lees verder >>

Beste leden van 

Progressief Akkoord


De Coronacrisis heeft de hele wereld in zijn greep. Nu in Montfoort de eerste bewoners overleden zijn, waarvan een een oude buurvrouw van mij, komt het nog een stapje dichter bij. Moeilijke tijden voor veel van ons. Ook de sociale isolatie is voor velen zwaar......

 

lees verder>>

Welke vragen zijn door de fractie gesteld?

Laatste nieuws!

8 juli 2021

Motie van PAK over inclusie aanvaard

Tijdens de raadsvergadering op 6 juli jl. heeft Progressief de motie ‘Implementatie VN-verdrag Handicap’ ter stemming aan de raad voorgelegd. Sinds 2016 is het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking ook in Nederland geratificeerd. De uitvoering van het verdrag moet het mogelijk maken dat mensen met een beperking volwaardig in de samenleving moeten kunnen functioneren. Gemeenten hebben de verplichting vanaf 2016 om lokaal inclusiebeleid * uit te voeren.
Lees verder

6 juli 2021

Op weg naar vernieuwd Burgemeester de Geusplein

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl. stond de herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein op de agenda. Een week eerder hielden insprekers tijdens de Commissie Ruimte een vurig pleidooi om wederom een ‘kloppend dorpshart’ te creëren. We weten inmiddels allemaal dat het huidige hart behoorlijke
Lees verder

1 juli 2021

Windturbine-uitspraak Raad van State uitgelegd

De Raad van State floot op 30 juni jl. de regering terug op het windenergiedossier. De normen die Nederland hanteert voor geluid, slagschaduw en veiligheid zijn onvoldoende onderbouwd. Dat oordeelde de hoogste bestuursrechter naar aanleiding van een procedure over een Gronings windpark. Bij tegenstanders van windturbines
Lees verder

29 juni 2021

Inspiratie-avond over Energietransitie

Progressief akkoord organiseert een avond over de energietransitie. Op 13 juli organiseren wij een online bijeenkomst over energietransitie. Naast informatie over de huidige stand van zaken, hopen wij elkaar ook te inspireren met mogelijkheden en initiatieven tot verduurzaming. Niet alleen de leden
Lees verder

8 juni 2021

Ik heb een enorme passie om dingen te laten lukken

Terwijl de samenleving zich langzaamaan losmaakt uit de wurggreep van de pandemie, moeten wij als redactie van Op de Hoogte het geplande interview helaas nog ‘op gepaste afstand’ doen. Dus zetten we op vrijdagochtend 21 mei jl. vanuit keuken, werkkamer en kantoorruimte routinematig onze schermpjes aan.
Lees verder

7 mei 2021

We moeten nu de koe bij de horens vatten

Donderdag 8 april Klokslag 13.00 uur opent gedeputeerde van Groen Links in de Provinciale Staten van Utrecht Huib van Essen voor ons de deur van het digitale platform. Via het scherm begroeten wij elkaar en kabbelen langzaamaan het gesprek in. Montfoort kent hij nog uit een ver verleden toen hij als kind zijn oma bezocht in de Meern om later als student op een beeldenroute langs de Stier van Willeskop te zijn
Lees verder

15 februari 2021

Voor niets gaat de zon op

Zonnepanelen op daken wekken schone en goedkope energie op. Bovendien kost het geen extra ruimte: een dak houdt je droog maar gebruik je verder niet. Zonnepanelen op daken zijn dus een echte ‘no regret’ maatregel die wij van harte ondersteunen. PAK en de VVD hebben daarom het college de opdracht gegeven om zonnepanelen op daken actief te stimuleren.
Lees verder

3 februari 2021

Montfoortse politiek begrijpt impact duurzame energie op het nippertje

Het spande erom, maandag 1 februari. Bijna had de Montfoortse raad windenergie de nek om gedraaid. Maar met één stem verschil werd die optie nog even open gehouden. En dat was verstandig, want anders kunnen we de gemeentelijk duurzaamheidsambitie voorlopig wel vergeten.
Lees verder

3 februari 2021

Regionale Energie Strategie en de opdracht

De Utrechtse energieregio U16 wil een realistische bijdrage leveren aan een schoon en duurzaam Nederland. Binnen de U16 werken de 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie daarbij samen met alle inwoners
Lees verder

2 februari 2021

Naar de norm van 30 km per uur

Op dit moment is de situatie zo dat in de bebouwde kom een maximumsnelheid geldt van 50 km/uur, tenzij dat anders is aangegeven. In oktober 2020 is in de Tweede Kamer een motie van Groen Links en de SGP aangenomen, waarin gepleit wordt
Lees verder

Lid worden?  Doe mee en geef je op!

logo-2018.PNG

Meedoen of lid worden.....geef je op..>>