Een terugblik om vooruit te zien

van de voorzitter

Het is een aanstekelijke gedachte dat een lokaal initiatief uit 1973 nu ook landelijke navolging gaat krijgen. Maar zo aanmatigend willen we natuurlijk niet zijn. Toch kijken we met oprechte interesse naar de voorzichtige en soms moeizame pogingen om dat landelijke progressieve verbond te smeden.
 
Hoe anders ging dit vijftig jaar geleden in Montfoort/Linschoten, het stadje en nabijgelegen dorp, diep in het Groene Hart. Daar ontkiemde indertijd het progressieve zaadje bijna als vanzelf, als reactie op het decennialange confessionele karakter van de lokale politiek. Initiator Jan Glissenaar richtte op 6 november 1973 met enkele geestverwanten kiesvereniging Progressief Montfoort op, uitgroeiend tot een politiek samenwerkingsverband van PvdA, PPR, (later GroenLinks) D66 en Onafhankelijken.

Vijfentwintig jaar later blikt Glissenaar in de jubileum-nieuwsbief terug op die periode en concludeert ietwat spijtig dat het accent nagenoeg is komen te liggen op het meedraaien in de gemeentepolitiek, dat de partij een politiek samenwerkingsverband is geworden en niet echt ‘de beweging’ die hen indertijd voor ogen stond. “Maar het is nooit te laat om daaraan nog te werken”, sluit hij af.

Weer vijfentwintig jaar later worden die wijze woorden afgestoft, ter harte genomen om vervolgens te onderzoeken hoe hieraan vorm te geven. Een progressieve beweging in het Montfoortse, waar eenieder die het progressieve gedachtegoed omarmt, zijn/haar plek vindt. En die zich tevens herkent in de sociaal-groene agenda, getuige de weerslag ervan in de artikelen op onze website. Vijftig jaar na dato tasten we met elkaar opnieuw de richting af voor de komende periode.  Een jubileum dus met als motto: ‘een terugblik om vooruit te zien’.

Han Bovens, voorzitter Progressief Akkoord

 

50 jaar Progressieve politiek '73-'23

Verkiezingsfolder 2002

“Ik wil mij inzetten voor woningbouw voor jongeren. Jongeren in Montfoort en Linschoten verdienen…

25-06-2024
Halverwege, Progressief Akkoord maakt de balans op

50 jaar Progressieve politiek - 1973-2023 Daar waar landelijk twee progressieve partijen in aanloop…

26-09-2023
50 jaar

Sinds de gemeente Montfoort aankondigde om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om windturbines te…

28-08-2023
Ilse en Dick zijn wel voorstanders van windmolens

De Linschotense Kunstroute 2023 was een betoverend evenement dat de bezoekers een gevoel van…

03-06-2023
Een bruisende Linschotense Kunstroute

Op een stralende vrijdagmiddag, 2 juni, verzamelden tientallen belangstellende zich op het erf van…

02-06-2023
Bijzondere editie duurzaamheidsprijs 2023

Op 30 mei 2023 besloot de gemeenteraad van Montfoort om de eerste woningen te verduurzamen met…

01-06-2023
Start Gemeentelijke Verduurzamingsregeling

Standpunten

De bibliotheek is terug. In een nieuw jasje, onder het dak van het Doe Mee Huis.

Bibliotheek

Toenemende vergrijzing vraagt ook in onze gemeente de realisering van de juiste woonvormen voor onze…

Zorg

Zuinig zijn op ons landelijk buitengebied betekent het voorkomen van verrommeling.

Buitengebied

Wat hebben we bereikt?

-Nieuw scholencomplex aan de Parklaan 
-Locaties aangewezen voor de bouw van 430 woningen
-De bibliotheek is terug 
-Regeling die verduurzaming betaalbaar maakt voor iedereen (GVR)
-Beheer van De Vaart overgedragen naar Libel en SBML
-Financieel zware periode afsluiten en uit de provinciaal toezicht door een consequent voorzichtig beleid, zonder onze (sociale) voorzieningen aan te tasten
-Start gemaakt met invulling woonvisie door keuze bouwlocaties
-Inventarisatie wijk Keizerrijk en start verbetering (sportcoaches)
-Start huis van Ervaring, met eigen locatie in Montfoort
-Continuering Ondernemersfonds
-Inclusie integreren in de processen
-Verbeteren Doeldijk / Cattenbroek inclusief
- herinrichting binnenstad (Hofstraat-Om 't Hof-Hofplein) met aandacht voor fietsers en wandelaars
- nieuwbouw brandweerkazerne Montfoort
- cultuurhistorische waardenkaart
- herstel stadsmuur Montfoort
- ondertekening Regenboog akkoord
- Energietuin Mastwijk
- aansluiting bij Statiegeldalliantie
- bedrijfsvoering (ambtelijke organisatie) op orde
- initiatieven in het kader van vitaliteit (i.s.m. Montfoort Vitaal)
- motie ‘compensatieregeling sociale woningbouw’ (geld voor betaalbare woningbouw) aangenomen
- motie 'zelfbewoningsplicht' aangenomen
- motie '30 km per uur in de bebouwde kom' aangenomen
- motie 'handhaving Heeswijk 120' aangenomen
- motie 'implementatie VN-verdrag handicap' aangenomen
- motie 'verplaatsing hinderlijke en/of risicovolle bedrijven' aangenomen
- motie 'stimulering zon op gebouwen' aangenomen
- motie 'opknappen fietspad Knollemanshoek/Achtersloot en Blokland' aangenomen
- motie 'P&R terrein Lage Kade terug in oorspronkelijke staat' aangenomen

Daarnaast hebben wij meerdere grote en kleine successen geboekt.
Dit geeft energie en daarom bouwen we door!
 
 

Dit willen wij nog meer bereiken

o    Bouwen voor jong en oud
o    De Geusplein wordt gezellig dorpsplein met muziektent
o    De Plaats wordt het kloppend hart van Montfoort
o    We koesteren ons groene buitengebied
o    Make-over voor de speeltuinen in Montfoort en Linschoten
o    Ouderenzorg is onze zorg: Montfoort krijgt een verpleeghuis
o    Duurzaamheid loont
o    Elkaar ontmoeten doe je in de bieb
o    Gezonde financiën vraagt om samenwerking in de regio
o    Iedereen doet mee!