Financiën

 

De gemeente Montfoort is de laatste jaren geconfronteerd met een flinke uitbreiding en verzwaring van het takenpakket. Dat maakt dat onze gemeente inmiddels in een lastige financiële positie is terechtgekomen. Dit feit en de vele opgaven waarvoor de gemeente Montfoort zich gesteld ziet, vragen volgens Progressief Akkoord om een oriëntatie op bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten in de regio met als uitgangspunt: een sociaal en financieel solide beleid.