Progressief Akkoord bouwt door

Zo luidt het motto waarmee wij ons verkiezingsprogramma presenteren. Lange tijd is er gesleuteld aan een sterk programma, waarin wij aangeven wat voor ons belangrijk is komende vier jaren. Daarbij hebben we veel gehad aan de inbreng van een aantal van onze leden. Gepoogd is in ieder geval om het nieuwe programma een progressieve kleur te geven en daarin denken we geslaagd te zijn.
 
Maar ook kijken we met gepaste trots erin terug naar wat wij afgelopen raadsperiode in coalitieverband bereikt hebben. De herstart van onze bibliotheek, groen licht voor het nieuwe scholencomplex aan de Parklaan en een belangrijke besluit tot de bouw van 430 woningen, zijn het meest in het oog springend. Maar daarnaast zijn er meerdere grote en kleine successen geboekt, die een continuering van Progressief Akkoord in een nieuwe coalitie meer dan rechtvaardigen.
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in de tekst van het nieuwe programma, dan kun je op bijgaande link doorklikken.

Download programma 2022-2026